Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу

Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу

Основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства зводяться до такого :
-    збільшення частки капіталу, в межах якої власники підпри-ємства відповідають за його зобов’язаннями перед кредиторами. Таким чином підвищується кредитоспроможність суб’єкта гос-подарювання та його фінансова незалежність;
-    мобілізація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, планів санації, модернізації існуючих потужностей, пе-реобладнання чи розширення виробництва;
-    поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки збільшення статутного капіталу пов’язане, як правило, із залученням додаткових грошових ресурсів;
-    акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоратив-них прав інших підприємств, у т. ч. з метою посилення впливу на дані підприємства, їх поглинання чи придбання їх потужностей.
Серед інших причин збільшення статутного капіталу слід ви-
окремити зменшення ринкової ціни акцій. Високий курс має не-долік, що це перешкоджає широкій диверсифікації акцій, оскіль-ки приватні інвестори, як правило, побоюються вкладати кошти в акції з високою купівельною ціною. Ефекту зниження курсу мо-жна досягти і без збільшення номінального капіталу. Це можна зробити зменшенням номінальної вартості акцій з одночасним збільшенням їх кількості.
Ще однією причиною збільшення статутного капіталу може бути збільшення бази для нарахування дивідендів з метою прове-дення політики стабільних дивідендів з одночасним збільшенням абсолютної суми дивідендних виплат. (Висока ставка дивідендів свідчить про ризиковість підприємства.)
Збільшення статутного капіталу підприємств може відбувати-ся за рахунок зовнішніх фінансових джерел (внески учасників і засновників) та в результаті зміни структури власного капіталу у напрямі збільшення номінального капіталу. В останньому випад-ку збільшення відбувається за рахунок нерозподіленого прибут-ку, резервного чи додаткового капіталу.
Важливе значення у разі збільшення статутного капіталу має врегулювання механізму використання переважних прав власни-ків на участь у збільшенні капіталу та встановлення курсу емісії корпоративних прав. Вирішальною при цьому є форма організа-ції бізнесу. Залежно від типу підприємства застосовуються ті чи інші методи та нормативне регулювання порядку збільшення ста-тутного капіталу. Форма організації та величина підприємства визначають його можливості доступу до фондового ринку. Ме-ханізм фінансування суб’єктів господарювання, які мають доступ до організованого ринку капіталів (крупні АТ), суттєво відрізня-ється від тих, які такого доступу не мають (ТОВ, ЗАТ, приватні підприємства). Враховуючи ту обставину, що більшість підпри-ємств організовані у формі акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, порядок збільшення статутного капіталу ми розглядатимемо саме на прикладі цих організаційно-правових форм ведення господарської діяльності.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить