Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Теорія арбітражного ціноутворення

Теорія арбітражного ціноутворення
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Теорія арбітражного ціноутворення

Дещо конкретизовані-шим варіантом САРМ є концепція арбітражного ціноутворення (Arbitrage Pricing Theory = АРТ) . Автором її є відомий американ-ський економіст А. Росс. Модель АРТ можна розглядати як більш практично орієнтоване продовження САРМ. На відміну від САРМ, яка розглядає -коефіцієнт як досить абстрактну статистичну вели-чину, що синтезує всі фактори невизначеності, АРТ досліджує вплив окремих макро- та мікроекономічних компонентів систематичного ризику на процес ціноутворення. Хоча теорія не прив’язується до якихось конкретних факторів, це може бути інфляція, процентні став-ки, зміна кон’юнктури тощо. Замість показника  в САРМ-модель підставляються показники чутливості окремих цінних паперів до впливу окремих факторів ризику: b1; b2; b3. Очікувана середня при-бутковість портфеля інвестицій, яка залежить від впливу окремих факторів ризику, позначається за допомогою r1; r2; r3. Отже, премія за ризик згідно з АРТ визначається за такою формулою:
АРТ: ra – і = (r1 – i) b1 + (r2 – i) b2 + (r3 – i) b3 +… + (rх – i) bх.   

Оцінюючи значення САРМ та АРТ як елементів теоретичного фундаменту фінансової діяльності підприємств, слід зазначити, що моделі можуть використовуватися в таких випадках:
1) при прийнятті рішень про вкладання коштів в альтернативні проекти;
2) при визначенні показника вартості капіталу підприємства та оцінки підприємства в цілому;
3) при аналізі доцільності придбання основних засобів чи викорис-тання їх на основі лізингу;
4) при аналізі доцільності злиття чи поглинання підприємств;
5) при визначенні впливу дивідендної політики на курс акцій;
6) при визначенні ставки капіталізації чи дисконтування в процесі оцінки вартості підприємства.
В цілому результати теоретичних досліджень неокласиків для ві-тчизняних підприємств мають переважно теоретичне значення. Це зумовлено тим, що їхні концепції побудовані на досить рестриктивних припущеннях: наявності досконалого ринку капіталів; відсутності асиметричної інформації та абстрагування від впливу податків, а та-кож, якщо всі учасники ринку мають однаковий доступ до всієї інфо-рмації, щодо об’єктів інвестування (фінансування). Зрозуміло, що до-тримання цих умов є проблематичним не лише для України, а й для країн з розвинутою ринковою економікою. За певних обставин ви-сновки теорії можуть бути використані при впровадженні системи раннього попередження та реагування як елемента антикризового фінансового управління.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить