Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств

Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств

Теоретичні розробки представників сучасної науки про фінанси підприємств присвячені обґрунтуванню найефективніших шляхів ви-рішення проблем, з якими стикаються суб’єкти господарювання при здійсненні ними фінансової та інвестиційної діяльності. Про непересі-чне значення наукового доробку провідних учених-фінансистів свід-чить уже те, що багатьом з них присвоєна Нобелівська премія з еко-номіки. За видатний внесок у розвиток теорії фінансів підприємств цю премію отримали Дж. Тобін, Ф. Модільяні, Г. Марковіц, В. Шарп,
М. Міллер та ін. Зрозуміло, що без належного теоретико-ме¬тодологічного забезпечення неможливе успішне функціонування рин-ків капіталів, фінансових посередників, окремих підприємств, а також прийняття досконалих законодавчих норм, які регулюють фінансову діяльність суб’єктів господарювання.
Предметом дослідження теорії фінансування є визначення та об-ґрунтування критеріїв, на основі яких можна оптимізувати рішення у сфері інвестування та фінансування, тобто йдеться про вироблення наукового підходу при прийнятті рішень щодо формування окремих позицій активів і пасивів підприємств. Пропоновані ре-цепти з організації управління фінансами значною мірою визначають-ся належністю їх авторів до того чи іншого напряму фінансової нау-ки. Залежно від характеру теоретичних і практичних висновків, а також методів і принципів дослідження виокремлюють три основні теоретичні підходи до визначення критеріїв прийняття фінансових рішень:
-    класичний;
-    неокласичний;
-    неоінституційний.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить