Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Ціль і стратегія проекту

Ціль і стратегія проекту
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Ціль і стратегія проекту

Розрізняють генеральну мету (говорять також – місію) проекту від цілей першого (і, можливо, наступних) рівнів, а також підцелей/завдань, дій і результатів.
Місія – це генеральна мета проекту, чітко виражена причина його існування. Вона деталізує статус проекту, забезпечує орієнтири для визначення цілей наступних рівнів, а також стратегій на різних організаційних рівнях. Говорять також, що місія – це головне завдання проекту з погляду його майбутніх основних послуг або виробів, його найважливіших ринків і переважних технологій.
Стратегія проекту — центральна ланка у виробленні напрямків дій з метою одержання позначених місією й системою цілей результатів проекту. Підготовку стратегії проекту можна умовно розділити на три послідовні процедури:
-    Стратегічний аналіз
-    Розробка й вибір стратегії
-    Реалізація стратегії
Стратегічний аналіз починається з аналізу зовнішнього й внутрішнього середовища. З боку зовнішнього середовища можна чекати або погрози, або можливості для реалізації проекту (т.зв. SwotнАналіз).
До факторів зовнішнього середовища відносять:
-    Технологічні (рівень існуючих, наявність нових технологій)
-    Ресурсозабезпеченість (наявність, доступ.)
-    Економічні (інфляція, процентні ставки, курси валют, податки)
-    Обмеження державного сектору (ліцензування, законотворчість)
-    Соціальні (рівень безробіття, традиції, смаки, підлога, вік)
-    Політичні (зовнішня, внутрішня, економічна)
-    Екологічні (рівень забруднення, заходу)
-    Конкуренти (кількість, розміри, сила)
Внутрішнє середовище включає:
-    Цільові ринки (ніша, у якій працює фірма, коло її споживачів)
-    Маркетингові дослідження (наявність фахівців, бюджет маркетингу)
-    Збут (обсягу продажів, знижки)
-    Канали розподілу ( як, через кого продається)
-    Виробництво (устаткування, технологія, площі)
-    Персонал (кваліфікація, чисельність, мотивація, корпоративна культура)
-    Постачання (постачальники, умови й системи поставки)
-    Дослідження й розробка НИОКР (рівень, бюджет)
-    Фінанси (структура капіталу, оборотність, ліквідність, фінансовий стан)
-    Номенклатура продукції (ступінь диверсифікованості)
-    Виходячи з місії, цілей організації, на основі результатів SwotаАналізу розробляється стратегія.
Розробка й вибір стратегії здійснюються на три різних організаційних рівнях:
-    корпоративна стратегія (загальний напрямок розвитку, тобто стратегія росту, збереження або скорочення).
-    ділова стратегія (стратегія конкуренції конкретного товару на конкретному ринку). Стратегія проекту розробляється в рамках ділової стратегії, тобто відповідає на запитання, яким образом продукція проекту буде конкурувати на ринку. Очевидно, що вибір стратегії проекту повинен існувати в рамках уже обраного загального напрямку розвитку організації.
При розробці ділової стратегії використовують три основні підходи:
-    Стратегія лідерства у витратах
-    Стратегія диференціації (унікальності по якому-небудь напрямкові)
-    Стратегія концентрації на певних напрямках (групі покупців, номенклатурі виробів і географії їх збуту)
-    Функціональна стратегія (розробляється для кожного функціонального підрозділу, з метою конкретизації обраної стратегії проекту).
Таким чином, при визначенні стратегії проекту необхідно звернути увагу на основні аспекти:
-    географічне місце розташування, у якім буде діяти проект;
-    вибір корпоративної стратегії;
-    вибір позиції на ринку (частки ринку) і розрахунок часу, необхідного для досягнення даної мети;
-    установка основного співвідношення "продукт — ринок" для розробки концепції маркетингу;
-    вибір оптимальної групи клієнтів;
-    основні якості продукції, що сприяють успіху, з обліком фактичних або потенційних конкурентів;
-    використання виняткове власних засобів для забезпечення посилення положення на ринку або об'єднання зусиль із іншими компаніями.
Реалізація стратегії має на увазі, у першу чергу, необхідність певних змін, необхідних в організаційній структурі й організаційній культурі. Тому часто необхідно створити спеціальні координаційні механізми на додаток до організаційної структури керування: проектні, міжпроектні (програмні), венчурні ( для проектів з високими рівнями ризиків) групи.
Істотним елементом стратегії є фактор т.зв. організаційної культури, що включає:
-    Бачення (філософія) організації
-    Пануючі цінності
-    Норми й правила поведінки
-    Очікування майбутніх змін
-    Процедури й поведінкові ритуали.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить