Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Визначення витрат на створення СППР

Визначення витрат на створення СППР
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Визначення витрат на створення СППР

Витрати на розробку і впровадження СППР складаються з  витрат на програмні засоби (ПЗ), на методичне і інформаційне забезпечен¬¬¬ня, технічне забезпечення обчислювальних і комунікаційних процесів.
Техніко-економічне обгрунтування витратної частини вартості програмного  продукту проводиться на підставі врахування усіх напря쬬¬ків витрат:  придбання програмних засобів,  розробка програм, розробка мет¬дичного  і  інформаційного  забезпечення задач,  витрат на оплату послуг по впровадженню придбаних або розроблених програм.
Закони ринкових відношень диктують  необхідність  економічно виважених рішень. Економічна виправданість обумовлюється знижен¬¬¬ням витрат при незмінних цінах або підвищенням цін при незміннос¬¬¬ті витрат.  Можлива комбінація попередніх - підвищення цін при зн謬¬женні витрат.
В умовах ринку громадсько - необхідними витратами можна ввବ¬жати  витрати,  які дорівнюють або нижчі за нормативні по галузі. Цим пояснюється роль норм і нормативів  при  техніко-економічному обгрунтуванні  витрат  в процесі проектування і впровадження задач СППР і визначенні витратної частини цієї роботи.
Витрати на програмування і впровадження СППР у відповідності з  практикою проведення цих робіт слід поділити по таким основним напрямам:
розробка програмних засобів;   придбання програмних засобів; розробка методичного і інформаційного забезпечення СППР; відлагоджування, впровадження з комплексом  специфічних послуг.
Останні три види  робіт  не є прямою складовою процесу програм󬬬вання,  однак і не є менш обов'язковим етапом створення системи. Від його ефективності залежить ефективність розробки і функціон󬬬вання СППР в цілому і програмного забезпечення зокрема.
При розрахунках витрат на розробку ПЗ необхідно планувати і враховувати витрати на послуги по впровадженню придбаних або розроблених  ПЗ.  Якщо  не планувати ці послуги, то визначення витрат на розробку СППР буде не коректним, з значною долею умовності.
Загальна схема  розрахунку  витратної  частини розробки СППР включає:
1. Вартість  програмування  і впровадження ПЗ розраховується на  підставі  визначеної  розрахунковим   методом   трудомісткості і оцінки витрат машинного часу, як основних факторів вартості робіт і додаткових факторів витрат на  матеріали,  комשּׁ¬лектуючі, знаряддя.
У вартість робіт  по  програмуванню  і  впровадженню  ПЗ включаються такі  витрати:  заробітна  платня основна,  заробітна платня додаткова, відрахування на соціальне страхування, матеріа¬¬¬ли і комплектуючі вироби, спецобладнання для наукових (експеримен¬¬¬тальних робіт),  витрати на відрядження,  витрати по роботам, які виконуються сторонніми організаціями, накладні витрати, інші вит¬¬¬рати.
Витрати визначаються  прямим  розрахунком  або,  на підставі прийнятих нормативів.
Розрахунок нормативної трудомісткості робіт по програмуванню і впровадженню задач СППР у відповідності з комплектом нормବ¬тивів проводиться по наступним видам робіт.
Розрахунок нормативів трудомісткості робіт по програмуванню і впровадженню задач з комплексу СППР у відповідності з нормативами  може проводитись по таким узагальненим видам робіт: постанова задачі, розробка загальносистемних програмних засобів, розробка функціональних програмних засобів, послуги по впровадженню. При розробці нормативних витрат доцільно користуватись існуючими нормативами при умові введення коректуючи коефіцієнтів, що враховують специфіку задачі і новітні технології.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить