Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Класифікація на основі міри підтримки прийняття рішень

Класифікація на основі міри підтримки прийняття рішень
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація на основі міри підтримки прийняття рішень

З кінця 70-х років XX ст. розроблялась класифікація СППР, в якій відмінності між елементами виділялись у залежності від міри підтримки (міри прямого впливу) управлінських рішень і характеру виконуваних дій. На основі емпіричних досліджень більше ніж 50 СППР різних типів, Альтером в 1980 р було виділено два типи систем:
-   системи,   орієнтовані   на   дані,   які   просто   проводять   вибірку інформації;
- системи, орієнтовані на моделі, знання, що дійсно дають змогу
приймати рішення.
У свою чергу ці групи систем поділяються на окремі бач систем:
- системи  нагромадження  файлів,  які   забезпечують  доступ  до елементів     даних     (нагадують     звичайні     адміністративні інформаційні системи);
- системи аналізу даних, які забезпечують доступ до баз даних і елементарних баз моделей і дають змогу проводити маніпуляцію з даними, використовуючи спеціально розроблені засоби і засоби загального користування;
- розрахункові системи,  які  дають змогу  проводити  визначення наслідків планових дій на основі обчислювальних процедур;
- репрезентативні    (образні)    системи,    які    генерують    оцінки наслідків дій на основі частково визначених імітаційних моделей;
- оптимізаційні  системи,  які  забезпечують   вибір   напрямів  дій шляхом ідентифікації оптимальних рішень, сумісних з набором обмежень;
- рекомендаційні системи, які виробляють конкретні рекомендовані
рішення для слабоструктурованих задач.
Системи нагромадження файлів забезпечують людині, що приймає рішення (ЛПР) інтерактивний доступ до певних елементів даних. Тобто фактично такі системи і є СППР, які містять тільки інтерфейс користувача і СУБД. Прикладом такого роду СППР може бути система контролю товарно-матеріальних запасів, яка підтримує щоденне розв'язання задач операційного рівня.
СППР аналізу даних використовується для аналізу файлів поточних даних. Спеціалізовані системи аналізу фокусуються на множині конкретних вимог до аналізу і чітко окреслених задачах чи завданнях. Користувачі мають можливість маніпулювати даними і одержувати протоколи аналізу. Системи аналізу даних об'єднують інтерфейс користувача з СУБД, а в деяких випадках і з елементарною базою моделей.
Системи аналізу інформації надають користувачам інформацію шляхом використання ряду БД, орієнтованих на прийняття рішення, і простих моделей. У загальному вимірі СППР цього типу об'єднують виходи системи обробки даних, орієнтовані на обслуговування запитів користувачів  даними від зовнішніх джерел інформації у відсотковому вимірі.
Розрахункові системи використовують визначені зв'язки і формули для обчислення наслідків певних дій. Розрахункові системи вважаються мінімально визначеними, коли співвідношення і фактори, що використовуються   для   ведення   обліку   на   підприємстві   (фірмі), є достатньо точними. Тому розрахункові (бухгалтерські) результати в загальному випадку є точними і надійними.
На відміну  від розрахункових систем репрезентативні системи можна розглядати як невизначені наперед спроби користувача зрозуміти суть складних взаємозв'язків між діями і результатами в майбутньому. Репрезентативні   системи   охоплюють   всі   симуляційні  моделі,   які базуються  на  визначеннях,  що  переважно  не є за своєю  суттю обліковими.     За     своєю     суттю     репрезентативні     системи    є апроксимаційними,   тому    при   їх    використанні    виникає   проблема надійності результатів. Разом з тим, надійні репрезентативні системи можуть   вважатися   унікальним    і   надзвичайно   цінним    механізмом розуміння   очікуваних  взаємозв'язків   між   внутрішніми   і   зовнішніми
чинниками.
Оптимізаційні  системи   пов'язані  з  ситуаціями,   які   вимагають синтезу елементів у такому підпорядкуванні, щоб забезпечити досягнення певної мети (наприклад, максимізувати прибуток чи мінімізувати витрати) при умові дотримання наперед заданих обмежень. Прикладом може служити лінійна модель (задача лінійного програмування), яка використовується підприємствами,    фірмами,    компаніями    при    виробництві    товарів споживання:   модель   дає   змогу   розв'язувати   проблеми   постачання тимчасового характеру, пов'язані з неочікуваними змінами обсягу ресурсу (множини використовуваних матеріалів чи сировини) і режиму його надходження. У цьому випадку на основі регулювання обсягів випуску вироблених товарів можна досягти виконання завдань виробництва з мінімальними витратами. СППР, що базуються на такому підході,  використовуються,   як  правило,  не  як  засіб  для   отримання конкретних рішень, а як інструмент аналізу, зокрема за допомогою подвійних оцінок наявних ресурсів.
Рекомендаційні системи виробляють конкретні напрями дій на основі математичних методів і алгоритмічних процедур, зокрема реалізованих методами машинного моделювання.
При цьому зауважимо, якщо оптимізаційно-орієнтовані системи підтримки надають допомогу у процесах розгляду альтернатив, визначення важливості обмежень тощо, то рекомендаційно-орієнтовані СППР спроможні давати готові розв'язки задач, які вимагають комп'ютерної підтримки.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить