Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Методи дослідження кон’юнктури ринку

Методи дослідження кон’юнктури ринку
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Методи дослідження кон’юнктури ринку

Методи дослідження кон'юнктури будь-якого товарного ринку, господарства або галузі розробляються на основі показників, які можуть допомогти у визначенні напрямку розвитку виробництва, торгівлі й фінансів у майбутньому. При цих дослідженнях проводиться оцінка співвідношення пропозиції та попиту за необхідний відрізок часу, вивчення коливань цін, продажу товарів і послуг, товарних запасів, оцінка стійкості розвитку ринку.
Успіх кон'юнктурних досліджень залежить від швидкості одержання об'єктивної й повної інформації про причини, характер і розмірі коливань відповідності попиту та пропозиції на різних ринках.
Головні вимоги до інформації – оперативність і вірогідність. Інформація складається із трьох етапів:
- визначення кола показників;
- розробка схеми передачі інформації в часі й просторі;
- обсяг і форма вистави інформації.
При вивченні кон'юнктури ринку ведуться систематичні спостереження за всіма економічними показниками, зміна яких показує зрушення в співвідношенні попиту та пропозиції, а також дозволяє аналізувати причини цих змін. Після переробки інформації складається аналітичний документ, який називається кон'юнктурний огляд.
Загальна мета ринкових досліджень полягає у визначенні умов, при яких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення в товарах даного виду й створюються передумови для ефективного збуту зробленої продукції. Відповідно до цього першочергового завдання вивчення ринку є аналіз поточного співвідношення попиту та пропозиції, тобто кон'юнктури ринку.
Практика маркетингових досліджень показує, що дані про місткість ринку тих або інших товарів і про долю, займану окремими виробниками, у цей час становлять великий інтерес для самих виробників. Вони необхідні як для розширення позицій компанії, яка вже займає стійкі позиції на ринку, так і для проникнення на ринок нової компанії або торговельної марки.
Потреба в такій інформації вже сформована: сьогодні з'являється багато організацій, які проводять подібного роду маркетингові дослідження. Однак після прочитання звітів і статей по таких дослідженнях, виникають численні питання як по методології проведення, так і за написанням звітів. Тому хотілося б підняти питання про правильність використання тих або інших методик для вивчення місткості ринку, що й найбільше часто зустрічаються, на наш погляд, помилках. Думаємо, що подібного роду дискусія буде цікава й корисна фахівцям, що працюють у даній сфері.
Вивчення місткості ринку або ринкового попиту має на увазі визначення обсягу продажів на виділеному ринку певної марки товару або сукупності марок товару за конкретний період часу.
Дослідження даних параметрів звичайно проводиться по п'ятьом основним напрямкам:
•    аналіз вторинної інформації;
•    виробництво й реалізація продукції;
•    витрати й поведінка споживачів;
•    розрахунки ємності на основі норм споживання даного типу товару;
•    визначення ємності на основі «приведення» обсягів продажів (коли відома місткість ринку в одному регіоні є основою для розрахунків місткості ринку в іншому регіоні шляхом коректування її за допомогою коефіцієнтів приведення).
Розглянемо їх по черзі.
Аналіз вторинної інформації. Містить у собі аналіз усієї документації, яка може містити відомості про ринок, що цікавить нас, і може бути корисна в маркетинговій діяльності: статистичні дані, дані органів керування, огляди ринку, спеціалізовані журнали й статті, дані Internet і т.д. Однак інформація, одержувана таким способом, найчастіше виявляється неповної, досить складної для використання при практичнім застосуванні й найчастіше сумнівного ступеня вірогідності.
Вивчення ринку з позицій виробництва й реалізації продукції. Включає дослідження підприємств виробників, оптової й роздрібної торгівлі. Інформація, отримана із цього джерела, дозволяє визначити реальні обсяги збуту й представленість виробників і торговельних марок. Враховуючи, що кількість продавців менше, чим кількість покупців, те часто таке дослідження проводиться більш швидко й коштує дешевше, чим дослідження споживачів. Проблема полягає в тому, наскільки точної виявиться надана виробниками або продавцями інформація, і наскільки опитана вибірка продавців буде репрезентативна генеральної сукупності (усій масі діючих на ринку торговельних крапок, що продають продукцію).
Витрати й поведінка споживачів. Досліджуються або витрати, які зробили споживачі на продукцію, що цікавить нас, за певний період часу, або частота покупок і обсяги продукції, що купується, спільно із середньою роздрібною ціною продажу, або норми витрати даного товару. При цьому дослідження дозволяє підняти широкий шар матеріалів, що стосуються поведінки й мотивації споживачів: їх відношення до тієї або іншій марці, обсяг разової покупки, частота придбання товару, очікувана ціна на товар, ступінь розрізнення брендів, лояльність до брендів, мотивація вибору тієї або іншої марки товару і т.д. Питання точності такої інформації полягає в тому, наскільки вірно й правдиво покупці відтворять дані про своє споживання.
Розрахунки ємності на основі норм споживання даного типу товару. Цей підхід використовується, як правило, для продовольчих товарів, сировини й видаткових матеріалів. Статистичною основою для розрахунків служать річні норми споживання на один жителя й загальна чисельність населення. Таким чином, підсумкова цифра ємності виходить шляхом перемножування норми споживання на один жителя на значення загальної чисельності населення.
Визначення місткості ринку на основі «приведення» обсягів продажів. Подібну методику розрахунків використовують в основному компанії, що мають значний досвіди на окремих географічних ринках. У розрахунках використовуються дані про реальний обсяг реалізації продукції в одному регіоні й фактори, що визначають продажі. За допомогою останніх визначаються коефіцієнти приведення продажів одного регіону до іншого (коефіцієнти приведення чисельності населення, середньої заробітної плати, урбанізації, ціни, особливості споживання і т.д.).
Аналіз первинної інформації дозволяє отримати якісну інформацію з різною ступеню глибини, дає повну інформацію про досліджуваний об’єкт, але збирання таких даних виходить дуже дорогою і потребує підготовки кваліфікованих інтерв’юерів.
Збирання первинної інформаціє проводиться за допомогою таких методів:
-    Спостереження – цей метод дозволяє відстежувати як свідомі так і не свідомі вчинки споживачів, їх взаємодію з іншими споживачами. Він найдешевший в цій групі, може проводитись відкрито і приховано.
-    Імітація (моделювання) – метод пов’язаний з використанням економіко математичного моделювання досліджуваних процесів. Це кабінетний метод досліджень який в першу чергу пов’язаний з обробкою вторинної інформації. Він дозволяє прогнозувати дослідницькі явища. Також цей метод використовують для обробки результатів збирання первинної інформації. Для застосування цього методу потрібні кваліфіковані працівники, комп’ютерна техніка та спеціальні програми.
-    Експеримент – у цьому методі передбачається моделювання дослідником умов для одержання необхідної інформації. Часто ті над ким проводиться експеримент знають про це і приймають участь у цьому свідомо, що в свою чергу може впливати на результати досліджень. Мета таких досліджень визначити вплив конкретного фактору на результат, дію інших факторів ліквідують або обмежують.
1.3.    Опитування – один із най важливіших методів одержання інформації. При вмілому складанні анкет і правилах проведення опитування кількість забракованих відповідей може складати від 0 до 5%. При особистому опитуванні є можливість одержати найбільш об’ємну і глибоку інформацію. Інші форми опитування: поштове, телефонне та Інтернет опитування.


 

You have no rights to post comments