Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають

Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають

Споживні властивості товарів визначають ефективність використання виробів за призначенням, їхню соціальну значущість, практичну корисність, нешкідливість та естетичну досконалість.
Номенклатура споживних властивостей та їхні показники якості повинні відповідати таким вимогам:
—    враховувати призначення та умови споживання даної групи товарів або конкретного товару;
—    використовувати сучасні досягнення науки і техніки;
—    своєчасно враховувати зміни в структурі попиту і потреб населення з метою підвищення якості товарів.
Вибір номенклатури споживних властивостей включає такі етапи:
—    дослідження товару;
—    розробка номенклатури споживних властивостей;
—    розробка показників, що характеризують ці властивості. Розробка номенклатури споживних властивостей залежить
від технічного рівня вироблюваних товарів, зміни вимог споживачів щодо якості товару.
Основним методом визначення номенклатури споживних властивостей є експертний метод.
Для різних груп товарів розробляються різноманітні комплекси споживних властивостей, які проявляються під час безпосереднього використання або експлуатації товару і характеризують його корисність.
У процесі використання або експлуатації товар може задовольняти певні потреби людини і разом з тим діяти на її організм негативно (нікотин тютюнових виробів, шум пилососів) або позитивно (кофеїн чаю та кави). Тому важливо з комплексу споживних властивостей виділяти ті, які мають вирішальне значення при визначенні якості товару, встановити їхню значущість і граничні значення.
Номенклатура показників якості повинна відповідати номенклатурі споживних властивостей. Структура споживних властивостей і показники якості можуть змінюватися залежно від призначення товару, функцій, які він виконує, рівня науково-технічних досягнень і наших знань про товар.
Залежно від того, яка з особливостей товару виявляється або характеризується при визначенні якості виробів, споживні властивості поділяються на такі групи:
—    соціального призначення;
—    функціональні;
—    експлуатаційні;
—    ергономічні;
—    естетичні;
—    екологічні.
Властивості соціального призначення. Ці властивості характеризують відповідність виробів суспільно необхідним потребам, їхню суспільну значущість для різних груп споживачів,

відповідність оптимальному асортименту. Суспільна необхідність вироблення конкретного товару залежить від обсягів незадоволеного попиту населення на цей товар і потреб у ньому. Потреби в товарі обумовлюються співвідношенням досягнутої забезпеченості населення і норм раціонального споживання.
Суспільні потреби в різних товарах певної якості визначаються шляхом аналізу статистичних даних, розробки моделей споживання і проведення соціологічних досліджень. На основі одержаних даних розробляються номенклатура та оптимальний асортимент товарів.
Функціональні властивості обумовлюють використання виробів за призначенням як предмета споживання, тобто характеризують їхню здатність задовольняти певні потреби людини (матеріальні, культурні та ін.). Номенклатура показників функціональних властивостей товарів визначається їхніл призначенням. Так, для більшості харчових продуктів основні показники — вміст речовин енергетичного балансу (жирів, білків, вуглеводів), а для смакових товарів — вміст речовин, які діють на органи травлення та центральну нервову систему (алкалоїдів, кислот, спирту).
Показники функціональних властивостей поділяють на три групи:
—    показники досконалого виконання основної функції;
—    показники універсальності;
—    показники виконання додаткових функцій.
Показники першої групи характеризують ступінь задоволення потреб людини при використанні товарів, тобто корисний ефект споживання. Корисний ефект споживання можна виражати в кількісних і якісних показниках. Наприклад, для продовольчих товарів він визначається кількістю енергії та коефіцієнтом засвоювання. Для жіночого взуття цей показник складається з якісних характеристик: забезпечення функцій руху, захист ступні, стійкість у стоячому положенні.
Показник універсальності визначає діапазон умов і можливостей використання конкретного товару за призначенням з додатковими функціями, корисними для людини. Наприклад універсальність борошна, молока.

 

You have no rights to post comments