Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Приклад реалізації розробки у виробничому середовищі

Приклад реалізації розробки у виробничому середовищі
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Приклад реалізації розробки у виробничому середовищі


Як приклад розглянемо процес зборки вузла «Контпривод» для зернозбирального комбайна КЗС-9, виготовленого на ВАТ «Херсонські комбайни». Даний вузол складається з вузлів: КЗС-9М.03.32.020 і КЗС-9М.03.32.030, котрі виготовляються на ВАТ «Херсонські комбайни» і вузла 5915-70, виготовленого в м. Дніпропетровську.
Мережний графік реалізації операцій по створенню проекту буде складатися з 16 робіт й 11 подій. Перелічимо події, що  входять до даного графіку:
1. Визначення вільних потужностей підприємства.
2. Складання календарного плану виконання проекту.
3. Закупівля готових блоків інших виробників для складальної одиниці (5915-70).
4. Виробництво  першого блоку складальної одиниці (КЗС-9М.03.32.020).
5. Виробництво  другого блоку складальної одиниці (КЗС-9М.03.32.030).
6. Коректування календарного графіка.
7. Тестування готових блоків інших виробників для складальної одиниці (5915-70).
8. Тестування виготовлених блоків(КЗС-9М.03.32.020, КЗС-9М.03.32.030).
9. Оформлення документації.
10.  Остаточна зборка складальної одиниці.
11. Тестування складальної одиниці (Контпривод).
Роботи виражені в кількості днів, необхідних для виконання кожної конкретної роботи.

Пошук шляхів не тільки оздоровлення, але й підвищення ринкової стабільності промислових підприємств займає одне із провідних місць у сучасній економічній науці і господарській практиці.
Фінансове здоров'я промислового підприємства, що функціонує в ринкових умовах, може бути гарантовано тільки за умови постійного вдосконалювання й розвитку виробництва з метою випуску продукції, що відповідає потребам споживачів. Вирішити цю проблему можливо тільки на основі планування, сутність якого складається в науковій розробці й реалізації мер визначальні напрямки й темпи розвитку виробництва, забезпечують відповідність його потребам ринку і як наслідок цього збільшення обсягу продажів і прибутку підприємства.
Одним з основних засобів планування й операційного управління промисловим виробництвом, в умовах невизначеності й високої дискретності параметрів зовнішнього середовища, є моделювання стану виробництва, процесів які відбуваються в організації і зовні, що дозволяє встановити кількісні взаємозалежності й залежності між значущими факторами, розрахувати наслідку управлінських рішень, змінити істотні параметри діяльності підприємства.
У даній роботі був розглянутий комплексний підхід до процесу формування стратегії розвитку промислових підприємств, що дозволяє підвищити ефективність їхньої роботи в ринкових умовах. Визначення варіантів розвитку виробництва здійснюється на базі формування області припустимих рішень для кожного тимчасового періоду планування, рівнів розвитку й стратегій, що відповідають кожному рівню.
Також був запропонований підхід до рішення завдання календарного планування, відповідно до якого в якості вихідних даних використаються: плановий період; номенклатура об'єктів; відповідні моделі; тимчасові й вартісні оцінки цих моделей у натуральних одиницях або відносних відсотках від загальної тривалості. Рішення завдання календарного планування з використанням евристичних алгоритмів дозволяє одержати близький до оптимального, щодо обраного критерію, календарний план як для організації в цілому, так і для її підрозділів на різні планові періоди.
Розглянутий ресурсний підхід до рішення завдання управління виробництвом відображає процес рішення  основного  завдання управління  виробничим процесом, що укладається у виборі розподілених у часі й у просторі керуючих впливів і підтримці їх у такій формі, при якій забезпечується із заданою точністю необхідна зміна стану матеріального потоку при відомих обмеженнях.
Були розглянуті моделі: планування обсягів основного й допоміжного виробництв, планування виробництва продукції  при обмежених ресурсах, при цьому ресурси розподіляються між різними видами продукції, що виготовляється відповідно до встановленої системи пріоритетів.
Проведений аналіз відомих моделей показав їхню слабку ефективність для рішення завдань автоматизованого планування й управління промисловим виробництвом, через обмежене використання й можливість застосування методів аналітичного моделювання, математичної статистики, оптимізації, що дозволяють використати поточну інформацію про об'єкти, їхніх властивостях, зв'язках і відносинах, ураховувати невизначеність і суперечливість.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить