Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Керування виробничим процесом на основі мережної моделі

Керування виробничим процесом на основі мережної моделі
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Керування виробничим процесом на основі мережної моделі


Мережною моделлю [15], що використовується для управління і контролю виробничих процесі є  економіко-комп'ютерна модель, яка відбиває комплекс робіт (операцій) і подій, пов'язаних з реалізацією   деякого проекту (науково-дослідного, виробничого й ін.), у їх логічній  і технологічній послідовності й зв'язку.
Аналіз мережної  моделі, представленої в графічній або табличній (матричної) формі, дозволяє, по-перше, більш чітко виявити взаємозв'язки етапів реалізації проекту й, по-друге, визначити найбільш оптимальний порядок виконання цих етапів з метою, наприклад, скорочення строків виконання всього комплексу робіт.
Основні поняття мережної моделі: подія, робота,  шлях.
Робота характеризує матеріальну дію, що вимагає використання ресурсів, або логічного, потребуючого лише взаємозв'язку подій. При графічному поданні робота зображується стрілкою, що з'єднує дві події. Вона позначається парою ув'язнених у дужки чисел  , де i - номер події, з якого робота виходить, а j - номер події, у яке вона входить. Робота не може початися раніше, ніж закінчтеся подія, з якого вона виходить. Кожна робота має певну тривалість  .
Подіями називаються результати виконання однієї або  декількох  робіт.  Вони  не  мають тривалості в часі. Подія здійснює в той час, коли закінчується остання з робіт, що входить у нього. Події позначаються одним  числом  і при графічному   поданні мережна модель зображуються кружком (або іншою геометричною фігурою), усередині якого проставляється його порядковий номер  .  У мережній моделі є початкова подія (з номером  1), з якого роботи тільки виходять, і кінцева подія (з номером N), у яке роботи тільки входять.
Шлях - це ланцюжок наступних один  за одним  робіт, що з'єднують початкову й кінцеву вершини. Шлях, що має максимальну довжину, називають критичним і позначають  , а його тривалість -  . Роботи, що належать критичному шляху, називаються критичними. Їхнє несвоєчасне виконання веде до зриву строків усього комплексу робіт.
Для подій розраховують три характеристики: ранній і пізній строк здійснення події, а також його резерв.
Ранній строк   здійснення події визначається величиною найбільш тривалого відрізка шляхи від вихідного до розглянутої події, причому   , :                                        
Пізній строк   здійснення події характеризує самий пізній припустимий строк, до якого повинне відбутися подія, не викликаючи при цьому зриву строку здійснення кінцевої події:


Цей показник визначається «зворотним ходом», починаючи із завершальної події, з урахуванням співвідношення  .
Всі події, за винятком подій, що належать критичному шляху, мають резерв  :                                                 
Резерв показує, на який гранично припустимий строк можна затримати настання цієї події, не викликаючи при цьому збільшення строку виконання всього комплексу робіт.
Для всіх робіт   на основі ранніх і пізніх строків здійснення всіх подій можна визначити показники:

Повний резерв часу показує, на скільки можна збільшити час виконання конкретної роботи за умови, що строк виконання всього комплексу робіт не зміниться.
Незалежний резерв часу відповідає випадку, коли всі попередні роботи закінчуються в пізній термін, а всі наступні - починаються в ранній термін. Використання цього резерву не впливає на величину резервів часу інших робіт. Шлях характеризується двома показниками - тривалістю й резервом. Тривалість шляху визначається сумою тривалості складових робіт, що його утворюють.
Резерв визначається як різниця між довжинами критичного й розглянутого шляхів. Із цього визначення треба, що роботи, які розташовані на критичному шляху, і сам критичний шлях мають нульовий резерв часу. Резерв часу на шляху показує, на скільки може збільшитися тривалість робіт, що становлять даний шлях, без зміни тривалості загального строку виконання всіх робіт.


 

You have no rights to post comments