Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Аналіз сучасних технологій автоматизованого планування і управління виробничими процесами

Аналіз сучасних технологій автоматизованого планування і управління виробничими процесами
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз сучасних технологій автоматизованого планування і управління  виробничими процесами


В останні десятиліття, у зв'язку із зростанням застосування в системах управління  обчислювальних систем, виникла ідея використати їхні можливості для планування діяльності підприємства, у тому числі для планування виробничих процесів. Необхідність планування обумовлена тим, що основна маса затримок у процесі виробництва пов'язана із запізнюванням надходження окремих комплектуючих, у результаті чого, як правило, паралельно зі зменшенням ефективності виробництва, на складах виникає надлишок матеріалів, що надійшли в строк або раніше наміченого строку. Крім того, внаслідок порушення балансу поставок комплектуючих, виникають додаткові ускладнення із обліком і відстеженням їхнього стану в процесі виробництва, тобто фактично неможливо було визначити, наприклад, до якої партії належить даний складовий елемент у вже зібраному готовому продукті.
З метою запобігання подібних проблем, була розроблена методологія планування потреби в матеріалах MRP (Material Requirements Planning). Реалізація системи, що працює за методологією MRP являє собою комп'ютерну програму, яка дозволяє оптимально регулювати поставки комплектуючих у виробничий процес, контролювати при цьому запаси на складі і у технологічному процесі .
Головним завданням MRP є гарантування забезпечення наявності необхідної кількості потрібних матеріалів - комплектуючих у будь-який момент часу в рамках строку планування, поряд з можливим зменшенням постійних запасів, а, отже, розвантаженням складу.
Основними перевагами використання такої системи у виробництві є:
- гарантія наявності необхідне комплектуючих і зменшення тимчасових затримок у їхній доставці, і, отже, збільшення випуску готових виробів без збільшення числа робочих місць і навантажень на виробниче встаткування;
- зменшення виробничого браку в процесі зборки готової продукції, що виникає через використання неправильних комплектуючих;
-  контроль виробництва, через контроль статуту кожного матеріалу, що дозволяє однозначно відслідковувати весь його конвеєрний шлях, починаючи від створення замовлення на даний матеріал, до його положення у вже зібраному готовому виробі. Також завдяки цьому досягається повна вірогідність й ефективність виробничого обліку.

У подальшому, удосконалення системи привело до трансформації системи MRP із замкненим циклом у розширену модифікацію, що згодом назвали MRPII (Manufactory Resource Planning), через ідентичність абревіатур. Ця система була створена для ефективного планування всіх ресурсів виробничого підприємства, у тому числі фінансових і кадрових. Крім того, система класу MRPII здатна адаптуватися до змін зовнішньої ситуації й генерувати відповідь на питання «Що, ...якщо.....?».
MRPII являє собою інтеграцію великої кількості окремих модулів, таких як планування бізнесів-процесів, планування потреб у матеріалах, планування виробничих потужностей, планування фінансів, управління інвестиціями й т.ін. Результати роботи кожного з модуля аналізуються всією системою в цілому, що властиво і забезпечує її гнучкість стосовно зовнішніх факторів впливу.
В останні роки системи планування класу MRPII в інтеграції з модулем фінансового планування FRP (Finance Requirements Planning) одержали назву систем ERP (Enterprise Requirements Planning), які дозволяють найбільше ефективно планувати, поряд з оперативним керуванням основним виробництвом, всю діяльність сучасного підприємства.
Передбачуваний ефект від впровадження у виробництво  розглянутих вище автоматизованих систем планування й управління має організаційні й економічні складові.
До організаційної (або якісної) складової ефекту від впровадження можна віднести:
- прозорість обліку й аналізу на підприємстві; підвищення керованості й мобільності бізнесу в результаті оптимізації бізнесів-процесів і делегування права прийняття рішень;
- збільшення ринкової вартості бізнесу; підвищення інвестиційної привабливості, рух бар'єрів для виходу на міжнародний ринок. 
Під економічними перевагами від впровадження мається на увазі одержання значної економічної віддачі від використання всього пакета додатків, або окремих функціональних блоків.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить