Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Автоматизовані технології ГІС. Задачі і можливості

Автоматизовані технології ГІС. Задачі і можливості
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Автоматизовані технології ГІС.  Задачі і можливості

Міхеєв Є.К. – докт. с.г. наук, професор ХДАУ

Із загостренням конкурентної боротьби в сучасних економічних системах на глобальних і регіональних рівнях в аграрному секторі чітко визначилась проблема сталого відставання від сучасних вимог в оперативності і ефективності управлінських рішень. Спричиняє і поглиблює такі тенденції недостатнє развинення інтелектуального і культурного средовища в сільських районах, слабке використання в  практиці грсподарювання, нових інформаційних технологій.
В цьому сенсі звернемо увагу, що в аграрно-виробничому секторі за кордоном (маються на увазі розвинені країни) одним із нових і перспективних напрямків є  прецизійне землеробство. Йдеться про те, щоб, використовуючи різноманітні дані (наприклад, результати аналізу зразків грунту, що географічно прив’язані, результати обробки даних дистанційного зондування, цифрові тематичні  карти) оптимізувати прийняття решень щодо локального внесення добрив і отрутохімікатів у грунт для підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва. Вже існують прикладні комп’ютерні системи, що можуть забезпечити  відзеркалення у реальному режимі часу на моніторі пересування машин і знаряддя на ділянці землі і надати бажаючому інформацію щодо нормування процесів внесення потрібних компонентів  на кожній із маштабованих ділянок конкретного поля. Тут слід зробити деякі зауваження. Розроблені і апробовані за кордоном програмні комп’ютерні системи управління технологічними процесами вирощування культур, в першу чергу програмні засоби їх реалізації, із відомих об’єктивних причин не можуть бути напряму адаптовані до умов України – майже відсутні українофіціровані версії, зональна технологічна специфіка є суттєвим чинником. До того ж, ці програмні засоби коштують достатньо дорого. Навіть цього (не враховуючи існуючи проблеми морально-соціального характеру) достатньо щоб вважати названі фактори майже нездоланними перешкодами у вирішенні задач автоматизованого управління в землеробстві.
Однак наявність проблеми вже є спонукальною мотивацією її вирішення. В цьому сенсі в постанові задача необхідності створення автоматизованих систем управління сільськогосподарським виробництвом на основі геоінформаційної системи (ГІС) пристосованих до вітчизняних методів землеробства стає актуальною.
Зауважимо, що в основу системи управління сільськогосподарським виробництвом покладено тікущій і ретроспективний моніторинг об’єктів сільскогосподарського призначення, моніторинг агроекологічних характеристик грунтів, технічні можливості господарства. На основі моніторингу і наукових знань відбувається планування сільськогосподарських рабіт. В залежності від робіт, що плануються і зовнішніх факторів, які впливають на процес, проводиться облік фактичних дій (міроприємств). Обробляючи і аналізуючи міроприємства, що плануються і фактичні, проводиться аналі виробничої діяльності і прийняття оперативних  рішень. Аналіз і обробка інформації передбачає розрахунок показників економічної ефективності агроміроприємств - фактичних і тих, що плануються, а також можливі  агроекологічні наслідки.
Такий комплекс процедур властивий функціональним АРМ агро менеджера. Наведемо загальний список задач, що вирішуються у таких  автоматизованих системах управління:
- автоматизований підрахунок просторових характеристик (довжина, площа, уклін месцевості).
- ведення тікущого моніторингу сільськогосподарських угідь;
- ведення ретроспективного моніторингу угідь;
- прогнозування врожайності в залежності від поживних елементів, і розрахунок потреби культури в елементах живлення в залежності від планує мого врожаю;
- розрахунок потреби у засобах хімічної меліорації;
- автоматизоване створення технологічних карт;
- отримання зведеної інформації по сівозмінах і по господарству в цілому;
- розрахунок балансу гумусу і поживних речовин по сівозміні і по господарству в цілому;
- автоматизоване ведення облікового листа механізатора із розрахунком працевитрат;
- автоматизований облік техніки і сільськогосподарського інвентаря з розрахунком економічних показників;
- розрахунок економічних показників агротехнічних міроприємств;
- розрахунок економічних показників вирощування культури за сільськогосподарськими угіддями.
- ведення  просторової розподіленної бази даних, тобто прив’язка інформацї до об’єкту на карті.
- отримання об’ємних моделей в тому чилі рел’єфу, розташування азоту, фосфору, калію і інших елементів грунту в цілому по господарству, для визначення агроекологічного потенціалу.
У підсумку з’являється можливість на кажному етапі вирощування культури аналізувати витрати, що плануються і фактичні. У випадку відхилення програма допоможе визначити причину і внести корективи щодо прийняття відповідного рішення. Таким чином, може здійснюватись контроль собівартості продукції.
На основі ретроспективного моніторингу сільгосподарських угідь, конструктивних особливостей ділянок, зовнішніх факторів приймаються решення стосовно коректування заходів, що проводяться в господарстві.
Автоматизований облік фактичних робіт дозволяє здійснювати контроль за работою механізаторів (робочий час, вконання нормозмін, нарахування на заробітну плату і т.інш.) і контролювати використання технічних засобів (об’єм виконано робіт в еталоних га,  відрахуваня на амортизацію і ремонт, і т.інш. ).
За допомогою інструментів геоінформаційної системи є можливість розраховувати відстань від складів, тракторного парку, водоймищь і т.інш. до робочих участків, що дозволяє контролювати витрати ПММ, втрати на автотранспорт.
На основі узагальнених даних відбувається агротехнічний, агроекологічний і економічний аналіз виробничої діяльності. Приймаються рішення щодо ефективного використання  ресурсів, усуванню або зменьшенню впливу факторів, що гальмують розвиток господарства.
Таким чином, створення автоматизованих програмно-алгоритмічних систем управління на основі ГІС - технологій дає можливість здійснити інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, приймати оптимальні управлінські рішення, засновані на просторовому аналізі агротехнічних, агроекологічних і економічних умовах.
Вимоги щодо АРМ: наявність IBM PC сумісного комп’ютера; операційної системи MS Windows 95/98/2000/XP або MS Windows NT 4.0; 128Mb оперативної пам’яті; від 100Mb вільного простору на  дискеу відео карта із підтримкою OpenGL; широкоформатний принтер/плотер. Мережні вимоги: перепускна  здатність мережі від от 10Mbit і вища.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить