Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Сутність загальної теорії управління якістю

Сутність загальної теорії управління якістю
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність загальної теорії управління якістю


Як відомо, застосування основних принципів теорії управління передбачає наявність визначених умов.  Такими основними умовами вважаються:
1)  Наявність програм поведінки керованого об'єкту або завдань, запланований рівень параметрів його стану;
2) Нестійкість об'єкту по відношенню до програми і заданих параметрів, тобто об'єкт повинен відхилятися від заданої програми або планових значень параметра;
3) Наявність способів і засобів для виявлення і вимірювання відхилення об'єкту від заданої програми або значень параметрів;
4)  Наявність можливості впливати на керований об'єкт з метою усунення виникаючих відхилень.

1. Програми якості після встановлення значень показників можуть входити складовою частиною у відповідні корпоративні, державні плани і програми, плани проектно-конструкторських організацій, виробничих об'єднань підприємств, договірні зобов'язання. Показники якості обмовляються в операціях на товарних біржах і при інших формах руху товарів.
Вимоги до якості встановлюються і фіксуються в нормативних і нормативно-технічних документах: державних, галузевих, фірмових стандартах, технічних умовах на продукцію, в технічних завданнях (ТЗ) на проектування або модернізацію виробів, в кресленнях, технологічних картах і технологічних регламентах, в картах контролю якості і т.ін.
2. Стосовно  другої умови можна розглядати декілька ситуацій. Перш за все, вкажемо на те, що відхилення якості продукції від заданих параметрів відбувається, як правило, в бік дефектності і має загальні і приватні вияви.
До числа загальних відносяться моральний знос, фізичне і моральне старіння продукції, тобто втрата первинних властивостей при експлуатації і зберіганні.
Нестійкість, мінливість якості продукції виявляється не тільки в двох загальних тенденціях фізичного і морального старіння. Мають місце так звані приватні відхилення якості від встановлених вимог. Вони надзвичайно різноманітні і обумовлені вже не економічною і технічною природою, а умовами зовнішнього характеру: порушеннями правил і умов експлуатації, помилками розробників і виготівників, порушеннями виробничої дисципліни, дефектами приладів, устаткування, за допомогою якого виготовляється і використовується продукція і т.ін.
Значення показників якості, що обумовлена приватними відхиленнями заданих параметрів, мають випадковий характер. Тобто  поява дефектів продукції (виробу) може очікуватись з певним ступенем вірогідності.
Помітно на значення оцінки якості впливає нестійкість і мінливість потреб. Параметри продукції можуть в повній мірі відповідати нормативній н технічній документації, але змінюються вимоги споживачів і якість при незмінних параметрах може отримати негативну економічну оцінку.
Таким чином, з точки зору об’єктивної реальності якість являє собою хронічно нестійкий об'єкт (систему)  знаходиться в постійному русі, що задовольняє другій умові загальної теорії управління.       
3. В практичній діяльності менеджери відстежують процес втрати властивостей якості, виміряють і оцінюють ці зміни. Такі процедури входять до поняття контролю якості. Так для того, щоб уповільнити процес фізичного старіння, встановлюються сприятливі експлуатаційні режими і умови зберігання, використовуються різні профілактичні заходи по технічному обслуговуванню і поточному ремонту. Якщо погіршення якості переходить за межі допустимих значень (контрольних меж), проводиться капітальний ремонт.
Тобто якість як система, що потребує управління задовольняє третій і четвертій умовам загальної теорії управління .
При організації раціональної і ефективної роботи за якістю, незалежно від її масштабів, форм і методів здійснення, люди завжди діяли, діють і будуть діяти приблизно по такій схемі:
1)    Визначення потреби і вироблення вимог до якості продукції (план, програма якості);
2)    Додання висхідному матеріалу необхідних властивостей (виконання плану, програми якості);
3)    Перевірка відповідності отриманої якості пред'явленим вимогам (виявлення відхилень) або констатація відповідностей;
4)    Дія для усунення відхилень отриманої якості від заданого (зворотний зв'язок).
При такому погляді на послідовність дій за якістю виявляється явищу, що має надзвичайно важливе значення для всієї філософії робіт за якістю. Це наявність єдності і органічного поєднання прямих і зворотних зв'язків у всіх діях людей, пов'язаних із створенням і використовуванням (споживанням) продукції.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить