Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Зв’язки з громадськістю - передумова успіху в маркетингу і менеджменті

Зв’язки з громадськістю - передумова успіху в маркетингу і менеджменті
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зв’язки з громадськістю - передумова успіху в маркетингу і менеджменті


В умовах ринкової економіки, що хоча й повільно, але послі-довно формується в Україні, виготовлена продукція, виконана робота, надана послуга є, з одного боку, задоволенням потреб людей, соціальних груп, різних організацій, а з іншого — вони призначені для обміну товарами та послугами на ринку.
Все починається з виробництва. Але тут знову виникає низка питань: що виробляти? як виробляти? для кого виробляти? та ба-гато інших, на які необхідно мати чіткі, обґрунтовані, правильні відповіді і під час  організації виробництва, і в процесі виробництва, і в його розвитку та вдосконаленні.
Щоб сформулювати відповіді на всі запитання, які вини-
ають перед виробничою організацією або фірмою, яка надає певні послуги, необхідні широкі, усебічні зв’язки з громадські-стю, ретельне вивчення попиту в товарах та послугах, ана-
ліз реакції споживачів на товар і послуги шляхом добре органі-зованого зворотного зв’язку, а також можливостей конкурен-тів, наявних і можливих перешкод у реалізації товарів та послуг.
Потрібно враховувати, що в різних сферах життєдіяльності суспільства існують різні організації і дії, різні результати цих дій, які пропонуються ринку. У промисловому виробництві ре-зультатом є конкретна продукція з її якісними і кількісними ха-рактеристиками; на підприємствах транспорту — відповідний обсяг виконаної роботи (кількість перевезених пасажирів або
вантажів на певну відстань); в установах зв’язку та банках — надані юридичним і фізичним особам послуги. Іноді продукт праці, що пропонується споживачеві, є водночас і виробленою продукцією, і наданою послугою, що мають певну ціну (наприклад, налагоджений автомобіль, трактор, телевізор, холо-дильник).
Виробниче підприємство, фірма, організація, заклад, що про-понують і надають послуги, зацікавлені в тому, щоб у них був постійний, надійний, активний, кількісно і якісно зростаючий споживач. Головною умовою розв’язання проблеми наявності та-кого споживача, безперечно, є якість товарів і послуг, але цього недостатньо, тому що споживач хоче знати все про товар і послу-ги, про їхню якість і надійність, вартість, гарантії та про інші ха-рактеристики.
Отже, вся інформація про характеристики товарів і послуг на-дається споживачеві (цільовій аудиторії) через систему зв’язків з громадськістю з використання комплексу сучасних маркетинго-вих комунікацій.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить