Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю

Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю


Корпоративна ідентичність полягає не тільки у створенні свого знака, свого образу, свого стилю, а й у тому, як цей образ сприйма-ється громадськістю, клієнтами, державними закладами, тому кор-поративний імідж необхідно рекламувати, просувати в певному на-прямку, використовувати у різноманітних стосунках і взаємодіях.
Добре рекламований корпоративний імідж компанії (фірми) допомагає їй виходити на нові ринки, знаходити спільну мову з місцевою владою, з потенційними клієнтами і партнерами.
У просуванні й використанні корпоративного іміджу найважливі-шу роль відіграють засоби масової інформації, які пропонують і пояс-нюють громадськості, партнерам та клієнтам якісні характеристики й можливості фірми, використовуючи різні засоби, методи, ритуали.
Одним з основних засобів спілкування з журналістами стає прес-реліз (повідомлення, підготовлене спеціалістами служби зв’язків з громадськістю, що містить важливу інформацію для широкої аудиторії, наприклад, про відкриття нового представництва або філії фірми з їхніми якісними характеристиками або про
виробництво нових товарів, проведення відкритих чи закритих тендерів, прес-конференцій і т. ін.).
У прес-релізі подається така інформація:
1.    Тема.
2.    Назва організації.
3.    Місце розташування організації.
4.    Переваги.
5.    Застосування (як використовується, хто є користувачем).
6.    Деталі (розміри, кольори, ціни та ін.).
7.    Джерела (якщо вони відрізняються від міста).
Прес-реліз є одним з основних елементів кожного плану зв’язків з громадськістю. Він повинен мати вигляд інформаційного по-відомлення, містити інформацію, яка зацікавить аудиторів каналу, що її отримує, бути корисним цільовій аудиторії у потрібний час.
Ефективним методом просування іміджу фірми є презентація як самостійна акція, що організується і проводиться спеціаліста-ми служби ЗЗГ спільно з керівництвом фірми для представлення фірми, її нової продукції, досягнень і можливостей.
У період підготовки презентації необхідно звернути увагу на такі типові питання:
1.    Хто є вашою аудиторією?
2.    Що вона хоче почути, побачити?
3.    Де проходитиме презентація?
4.    Коли відбудеться презентація?
На кожне з цих питань має бути фундаментально обґрунтована відповідь, а всі її складові реалізовані на належному рівні. Дуже важливо відібрати людину, яка представлятиме фірму (організацію,
товар, послуги) у виступі перед аудиторією. Керівник або спеціаліст зі зв’язків з громадськістю на етапі підготовки презентації повинен:
1.    Вивчити тему презентації.
2.    Підготуватися до виступу.
3.    Дібрати і перевірити ілюстративний матеріал.
4.    Відвідати місце майбутнього виступу.
5.    Перевірити обладнання.
6.    Потренуватися у використанні обладнання.
7.    Провести майбутню промову.
8.    Підготувати відповідний одяг.
Рон Хофф особливо підкреслює візуальний аспект презента-ції. Зокрема, він пише: «Будь-який виступ усе більше перетворю-ється на видовище. Публіка сприймає все очима, і вам, промов-цю, теж буде корисно думати зоровими образами» .
Для просування корпоративного іміджу використовується й така форма роботи із засобами масової інформації, а через них — і з цільовою аудиторією, як прес-конференція.
Прес-конференція — це збори, зустріч представників засобів масової інформації з діловими, громадськими, урядовими кола-ми, з керівництвом фірм і компаній з метою інформування гро-мадськості про актуальні проблеми й окремі питання. Прес-конференція має бути добре продуманою і підготовленою.
По-перше, необхідно визначити коло питань; по-друге, про-думати і підготувати відповіді на можливі запитання з певними ілюстраціями і обґрунтуванням; по-третє, підготуватися до мож-ливих дискусій; по-четверте, підготувати заключну промову з метою вдосконалення іміджу фірми.
Використовується багато інших форм і методів просування і реалізації корпоративного іміджу, але всі вони, безумовно, пов’язані з використанням системи комунікацій і ЗМІ.

1.    Корпоративний імідж — це цілеспрямов ано сформований образ фірми, покликаний здійснювати емоційно-психологічний вплив на громадськість, клієнтів, партнерів для забезпечення ефективного функціонування фірми.
2.    Керівник (лідер) компанії (фірми) виконує найважливішу роль у формуванні корпоративного іміджу і тому повинен воло-діти високими особистими якостями, мати власний імідж.
3.    Корпоративний імідж необхідно постійно підтримувати, просувати і реалізовувати його в інтересах фірми, використовую-чи для цього ефективні методи зв’язків з цільовими аудиторіями.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить