Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу

Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу


Керівник фірми має бути лідером за будь-яких умов. При-рода лідерства є усвідомленням того, що процес складної взаємодії між людьми в соціальних системах, їхньої спільної діяльності завжди потребує певної організації і керівництва, засно-ваних на авторитарно-легітимному нав’язуванні волі.
Зміст поняття «керівництво» (лідерство) охоплює такі ознаки:
1)    наявність спільної солідарної діяльності людей;
2)    існування спільних інтересів і загальної мети;
3)    перевага носія авторитету в якостях та повноваженнях (схема 27).
Місце і роль особистого іміджу керівника у формуванні кор-поративного іміджу визначаються двома групами чинників.
Перша група — це чинники, що зумовлюють функціонуван-
ня фірми в соціальному середовищі. До них належать: необ-хідність організації та управління нею; об’єктивно існуючі зв’язки фірми з громадськістю, клієнтами, державними закла-дами, споживачами; необхідність ідентифікації індивідуаль-них, групових і суспільних інтересів. Друга група — це осо-бистісні чинники, або якісні характеристики керівника. Найважливішими з-поміж них, на думку М. Вебера, є почуття, відповідальність і окомір.
Почуття, або пристрасті, М. Вебер розумів як орієнтацію ліде-ра на сутність справи, пристрасну самовідданість їй. Орієнтація на справу — це той бог або демон, який цією справою керує.

Відповідальність за справу є «провідною зіркою» політичної (управлінської) діяльності лідера, а для поєднання пристрасті й відповідальності потрібен окомір.
Окомір — це здатність лідера внутрішньо зібрано віддаватися впливовій реальності, дистанціюватися щодо людей і речей. Тоб-то окомір — це ще й розсудливість, розумна позиція керівника стосовно будь-якої справи.
Позиція М. Вебера щодо базових якостей лідера правильна й прозорлива, зрештою, вона визначає місце і роль керівника у формуванні корпоративного іміджу. Однак у сучасних умовах керів-ник повинен мати багато інших якісних характеристик, таких як висока аналітичність розуму, професійна компетентність, іннова-ційність мислення, схильність до суспільної діяльності, вміння генерувати ідеї, приймати правильні рішення і впроваджувати їх у життя, послідовність принципів і переконань за достатньо роз-виненої готовності до сприйняття альтернативних думок, сильна воля, цілеспрямованість, наполегливість, непохитна віра у правильність обраної мети та шляхів її досягнення.
Історичний досвід і сучасний розвиток суспільних відносин пе-реконливо свідчать про те, що базові та інші важливі якості керів-ника організації (фірми) безпосередньо впливають на формування й удосконалення корпоративного іміджу та його просування в системі зв’язків з громадськістю за допомогою саме цих зв’язків.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить