Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії

Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії


Зв’язки і співпраця зі ЗМІ є єднальною ланкою для всіх сфер економічної, політичної, соціальної та духовно-культурної діяль-ності, між керівництвом і об’єктами управління, між фірмами, корпораціями, компаніями та споживачами й партнерами. Така співпраця, безумовно, передбачає зворотний зв’язок. При цьому дуже важливо своєчасно встановлювати наявність як позитивно-го, так і негативного зворотного зв’язку.
Важливо зрозуміти, що за негативного зворотного зв’язку си-гнал, який спрямовується від керованої системи (у нашому випадку від громадськості), реагує нормально, процес відбувається без збоїв, система стабілізується, новий товар користується попитом, має постійний і стабільний збут, його виробництво доцільно збільшувати.
За позитивного зворотного зв’язку сигнал від керованої сис-теми підтверджує помилковість обраної стратегії суб’єктом управління (ринок, фірма). Позитивний зворотний зв’язок відображає невирішене коло проблем в економіці, що пов’язано з неплатежами, нездатністю реалізувати продукцію, спадом вироб-ництва, безперервними соціальними конфліктами тощо.
У зв’язку з цим механізм взаємодії, тобто передача повідом-лень службою ЗЗГ засобам масової інформації, має бути доско-налим, ефективним.
У представленому механізмі дуже важливу роль відіграють повідомлення, тому вони завжди мають відповідати наступним вимогам:
1)    повинні бути точними і зрозумілими, не суперечити прийн-ятим нормам;
2)    складатися об’єктивно, без будь-яких перебільшень або, навпаки, применшень;
3)    інформація має передаватися заздалегідь;
4)    відділ (служба) ЗЗГ має бути завжди відкритим і доступним для встановлення зв’язків із засобами масової інформації.
У кожній фірмі, компанії чи закладі мають бути підготовлені спеціалісти із ЗЗГ, які організують встановлення комунікацій зі ЗМІ.

Основними напрямами діяльності цих спеціалістів є такі:
1.    Надання матеріалів для ЗМІ, на основі яких журналісти го-тують теленариси, повідомлення, репортажі, статті.
2.    Підготовка відповідей на запитання ЗМІ та надання комплексних послуг для журналістів зі збору, технічної обробки та консультування первинної інформації.
3.    Здійснення моніторингу в галузі відстеження, аналізу та оцінки повідомлень преси, радіо і телебачення.
4.    Вжиття заходів щодо виправлення помилок у повідомлен-нях та інших матеріалах ЗМІ, організація виступів, що містять ві-дповідні спростування.
Реалізація основних напрямів роботи зі ЗМІ має враховувати і забезпечувати вибір оптимального моменту, тобто реалізацію двох основних принципів: по-перше, вибір оптимального часу проведення і, по-друге, вибір необхідної аудиторії.
Керівник будь-якої організації має добре знати завдання, на-прями роботи спеціалістів із ЗЗГ щодо комунікацій зі ЗМІ, рівень їхньої підготовки та здібності, контролювати їхню діяльність, певним чином заохочувати їх до підвищення професійного рівня.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить