Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Управління закупівельною діяльністю підприємства

Управління закупівельною діяльністю підприємства
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Управління закупівельною діяльністю підприємства


Швидкий розвиток ринкових відносин, зміни в інституціональній структурі економіки України створили нове середовище для здійснення комерційних зусиль сучасних підприємств, які діють як у виробничій, так і в невиробничій сферах. Зростання потреб бізнесменів в адекватній адаптації до умов господарювання в умовах розвитку ринкових відносин викликало необхідність розвитку всебічних знань практики ринку та комерції. Важливішою ланкою ринку є фірма, спосіб діяльності якої визначає обличчя національної економіки, що ґрунтується на принципах вільного підприємництва.
В умовах переходу до ринкових відносин є необхідним принципово новий підхід до одного з найбільш важливих напрямків господарьскої діяльності торговельних підприємств - комерційної діяльності. Важливою складовою частиною комерційної діяльності являється закупівля товарів, значущість якої значно зростає в умовах ринкової економіки. Разом з тим, вітчизняні підприємці не мають достатнього досвіду у здійсненні закупівельної діяльності у нових умовах. У звязку з цим виникає необхідність вдосконалення усієї системи управління закупівельною діяльністю.
Комерційна діяльність представляє, мабуть, саме новий напрямок у роботі підприємств, що отримала розвиток у зв'язку з формуванням ринкових відносин в економічній системі України, що значною мірою визначає той інтерес, який виявляється до неї з боку учасників процесу виробництва товарів, оскільки цей інтерес безпосередньо пов'язаний з можливостями роботи підприємств і найчастіше визначає подальше його існування.
Необхідність самостійного рішення питань комерційної діяльності, що мають відповідальний характер, вимагає як розуміння задач, що стоять перед кожним, хто з ними стикається, так і прийняття обгрунтованих рішень на основі грамотного підходу, який можливий тільки через оволодіння основами комерційної роботи.
Перехід до ринкової економіки, поява великої різноманітності організаційно-правових форм підприємств обумовили потребу в нових підходах до організації і технології торговельних процесів, широкому розвитку приватної ініціативи та підприємництва.
Товаропостачання торговельній мережі - це процес доведення товарів до підприємств торгівлі у кількості та асортименті, що відповідають попиту населення. Від організації системи закупівель залежать повнота асортименту і ступінь задоволення попиту населення, розміри і структура товарних запасів, швидкість їх реалізації, кількісні і якісні втрати товарів, рівень культури торгівлі, виконання плану товарообігу та інших показників торговельної діяльності.
В умовах ринкової економіки виробництво споживчих товарів і розширення їх асортименту, збільшення обсягу товарообігу, розширення торгівельної мережі та підвищення вимог до культури торгівлі значно ускладнюють процес закупівель, і його роль в організації торгівлі зростає.

Організація закупівель буває централізованою або децентралізованою. Централізований спосіб закупівель асоціюється з фахівцями, які стали експертами у закупівлі продукції певного виду. Вони чудово обізнані з ціновими, технологічними та функціональними властивостями продукції. А тому можуть домогтися значних цінових знижок і мають значний вплив на інженерно-технічний персонал.
Успіх організації запланованої закупівельної діяльності в підприємствах залежить від наявності її контролю та регулювання, які є заключним етапом підсистеми управління закупівельною діяльністю.
Доцільно рекомендувати проведення контролю закупівельної діяльності по наступних напрямках: аналіз якості співробітництва підприємства з постачальниками; аналіз конкурентоспроможності товарного портфеля постачальників; контроль виконання плану постачання товарів; аналіз відповідності кількості та якості товарів, що надходять; контроль за своєчасністю надходження коштів на сплату штрафів; контроль виконання плану закупівлі товарів.
Регулювання закупівельною діяльністю рекомендуємо проводити по наступних напрямках: правове регулювання та внутрішньо фірмове регулювання. Правове регулювання повинне здійснюватися за допомогою законів та інших правових актів, а саме, договорами на поставку товарів с постачальниками. Внутрішньо фірмове регулювання включає: раціональний розподіл прав та обов’язків по закупівлі товарів між працівниками підприємства; закріплення вищевказаного в Посадових інструкціях і Положеннях про функціональні підрозділи; погоджена робота всіх ланок, що беруть участь у закупівельної діяльності; усунення відхилень від плану закупівлі товарів від норми; своєчасне поповнення товарного портфеля підприємства необхідними товарами; маневрування фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить