Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Механізм взаємодії із засобами масової інформації

Механізм взаємодії із засобами масової інформації
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Механізм взаємодії із засобами масової інформації


Сучасна, суверенна Україна — країна молода. З одного боку, вона вперше у своїй історії має свою державу з чітко визначени-ми кордонами, Конституцією, законодавчою, виконавчою та су-довою владою, Збройними силами, системою освіти, науки, охо-рони здоров’я, договірними відносинами з іншими державами
і т. ін.
Головним в оновленні нашої країни є перехід економічної, со-ціальної, політичної і духовно-культурної систем від тоталітари-зму до демократії, від централізованої економіки до ринкових ві-дносин, які дають можливість громадянам вільно вибирати напрям діяльності, проявляти особисту ініціативу у вирішенні економічних і соціальних завдань.
Демократизація всіх аспектів суспільного життя, свобода сло-ва та інформації значною мірою впливають на становлення та ро-звиток ринкових відносин, зумовлюють активізацію самооргані-зації та самоуправління організацій громадянського суспіль-
ства.
Демократизація суспільства якісно змінює місце і роль засобів масової інформації. Вони перетворюються на активний суб’єкт впливу на населення країни, формування громадської думки та керування нею. Водночас з’явилася гостра потреба у використан-ні ЗМІ у всіх напрямах економічної діяльності. Звідси необхід-ність пізнання механізму взаємодії із засобами масової інформа-ції та надбання первинних навиків його використання.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить