Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Планування та організація проведення кампаній зі зв’язків з громадськістю

Планування та організація проведення кампаній зі зв’язків з громадськістю
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Планування та організація проведення кампаній зі зв’язків з громадськістю


Кампанія зі ЗЗГ передбачає цільове використання комплексу засобів, рекламних матеріалів, форм і методів впливу на громад-ську думку з метою популяризації іміджу, підтримки репутації, створення пабліситі (популярності, публічності) компанії та її ке-рівників, особливо першої особи.
Кампанія зі ЗЗГ відрізняється від рекламної кампанії тим, що забезпечує майбутній ринок, створює передумови для прийняття споживачем позитивного рішення на користь ідеї, товарів та пос-луг тієї чи іншої компанії, фірми, корпорації. На відміну від то-варної реклами, спрямованої на формування попиту на ринку, основна мета кампанії зі ЗЗГ — створити позитивну громадську думку, керувати нею.
Основними етапами планування, підготовки і проведення кампаній із ЗЗГ, а також їх складовими є такі:
1)    аналіз вихідної (реальної) ситуації, вивчення її особливос-тей, характерних рис, тенденцій;
2)    вивчення громадської думки шляхом використання опиту-вальних листів, анкет, усного опитування для виявлення лідера цільової аудиторії.
3)    з’ясування реакції цільової аудиторії на цілі, форми і мето-ди проведення кампанії зі ЗЗГ.
Загальна система заходів з установлення тісної взаємодії зі ЗМІ, використання можливостей ЗМІ для впливу на цільові ауди-торії в інтересах фірми і споживача та вдосконалення її послуг;
4)    вивчення й аналіз цільових аудиторій за професійними ін-тересами, а також їх чисельності і представництва;
5)    аналіз результатів досліджень порівняно з минулими та по-точними даними (показниками) з використанням оцінок динаміки результатів;
6)    визначення наявного і перспективного діапазонів цільових аудиторій, на які розраховані кампанії зі зв’язків із громадськістю.
У кампаніях із ЗЗГ важливу роль відіграє реклама, але вона буде ефективною лише тоді, коли в процесі її підготовки і вико-ристання виконуються такі правила:
1.    Максимально використовуйте можливості реклами.
2.    Картинка (плакат) має говорити сама за себе.
3.    Демонструйте свій товар чи послуги в дії.
4.    Використовуйте в рекламі легко впізнавані типажі.
5.    Не згадуйте в рекламі своїх конкурентів.
6.    Тривалість відеоролика має становити не менше ніж 30 се-кунд і не більш як 1 хвилину.
7.    Реклама повинна мати зав’язку, кульмінацію і розв’язку.
Усі ці правила потрібно знати, щоразу добре обміркувати та дотримувати їх. Лише тоді глядачі матимуть можливість пов’язати воєдино всю інформацію, що міститься у рекламі (пла-каті, ролику), зрозуміти її сутність та вигоду у використанні ва-шого товару чи послуги.

1.    Планування зв’язків з громадськістю — це багатогранний і складний процес підготовки, прийняття та реалізації рішень із формування та управління громадською думкою.
2.    Стратегічне й оперативне планування зв’язків з громадськістю забезпечує перспективний розвиток фірми, розробку її страте-гічних цілей, маркетингової концепції, основних етапів діяльнос-ті зі зв’язків із громадськістю, фінансових звітів та планів взаємодії з інвесторами, партнерами, споживачами.
3.    Програма ЗЗГ — це план конкретних подій, заходів з реалі-зації поставлених цілей і завдань.
4.    Кампанії зі ЗЗГ, рекламні кампанії передбачають цільове (системне) використання комплексу заходів, рекламних матеріа-лів, форм і методів впливу на громадську думку, цільові аудито-рії з метою популяризації іміджу та створення пабліситі компанії, фірми, керівників.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить