Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм

Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм


На відміну від планування в тоталітарній системі, де плани були наказами, що неодмінно мають виконуватися, планування в умовах ринкових відносин характеризується як процес прийняття та оцінки взаємопов’язаної сукупності рішень у ситуаціях, коли припускається, що бажане, можливо, не здійсниться, якщо не прийняти низку конструктивних заходів щодо його досягнення.
Саме такі конструктивні заходи містять план і програма зв’язків з громадськістю у взаємозв’язку з іншими підрозділами органу управління самоорганізованої, самокерованої компанії, корпорації, фірми.
Бажаним у функціонуванні й розвитку будь-якої організації є досягнення довгострокової мети і певних цілей шляхом:
•    ефективної взаємодії з цільовими аудиторіями, тобто безпе-рервного вдосконалення зв’язків з громадськістю;
•    розвитку та вдосконалення системи комунікацій (внутрішніх і зовнішніх);
організації і здійснення партнерських відносин зі ЗМІ;
•    удосконалення відносин з клієнтами-споживачами;
•    встановлення довірливих відносин з державними структурами.
Планування зв’язків з громадськістю є двох основних видів:
1) довгостроковий план, який зазвичай охоплює період понад п’ять років і містить: основні цілі фірми на перспективу; конкретні завдання, засоби і методи їх виконання; строки виконання і ре-сурси, а також загальну стратегію досягнення чітко визначених і поставлених цілей.
2) оперативний план зв’язків з громадськістю, що охоплює річний або коротший період і є сукупністю форм і методів впливу
на громадську думку та суспільні відносини з метою переконати і налаштувати цільові аудиторії на позитивне ставлення до діяль-ності фірми, її цілей, що сприятиме досягненню комерційного (господарчого, виробничого) успіху.
Реалізація оперативного плану є реальною і необхідною передумовою досягнення стратегічної мети.
Стратегічні (довгострокові) та оперативні плани ЗЗГ у своїй структурі передбачають планово-розрахункові обґрунтування ро-боти зі зв’язків із громадськістю відповідно до показників комер-ційної (виробничої) діяльності фірми (організації).
Стратегічні та оперативні плани зв’язків з громадськістю завжди є невід’ємною частиною загальних планів і концепції розвит-
ку фірми, компанії, корпорації. Вони нерозривно пов’язані з мар-кетингом, забезпечують його й отримують навантаження від нього.
Основними складовими планування (див. схему 11) є такі: визначення цілей компанії, планування обсягу реалізації товарів і пос-луг, маркетингові дослідження, планування процесу ЗЗГ та їх програми, план маркетингу та фінансовий план.

Слід підкреслити, що стратегія зв’язків з громадськістю має забезпечити формування необхідної, ефективної системи комуні-кацій компанії для заняття й утримання своєї позиції на ринку в якнайширшому діапазоні, що сприяє досягненню поставлених цілей.

Оперативний план зв’язків з громадськістю — це системний документ, що інтегрує аналіз реальної ситуації, завдання та етапи їх реалізації, оцінку результатів.
Результатом оперативного планування є різноманітні програ-ми зв’язків з громадськістю.
Програма ЗЗГ формується на основі ретельного вивчення і дослідження громадської думки, потреб, інтересів, смаків, конструк-тивних побажань, а також виявлення закономірностей, тенденцій, вірогідних і гаданих випадковостей процесу функціонування та розвитку фірми, компанії, корпорації чи будь-якої іншої органі-зації.
Будь-яка програма ЗЗГ має бути детально розроблена, сплано-вана, обґрунтована і безперервна до кінцевого досягнення цілей, визначених на основі досліджень і зіставлення минулого, сучас-ного та майбутнього
Реалізація програми зв’язків з громадськістю передбачає ор-ганізацію і проведення певних цільових кампаній зі зв’язків із громадськістю.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить