Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю

Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю


Розвиток організаційних форм управління зв’язками з громад-ськістю має свою тривалу історію. Створення фірм, компаній, ін-ститутів громадської думки у провідних країнах світу розпочало-ся на початку XX століття.
Перше велике бюро зв’язків із громадськістю (РR-бюро) було створено в 1912 році при американському телефонно-телеграфному об’єднанні. Підготовкою спеціалістів зі зв’язків із громадськістю ще в 1900 році займалося бюро пабліситі Гарвард-ського університету в США. А в 1918 році курс PR уперше у світі було включено до програми університету штату Іллінойс.
У 1948 році у Великій Британії відкрито Інститут громадської думки (Institute of Pablic Relations, IPR, м. Лондон). Нині в цьому інституті працюють понад 3000 спеціалістів.
Найрозвиненіші організаційні форми управління зв’язками з громадськістю в США, де на сьогодні понад 200 університетів і коледжів пропонують навчання в межах програм «Комунікація», «Журналістика», бізнес-шкіл, особливо в галузі маркетингу.
У самостійній індустрії зв’язків з громадськістю паблік ри-лейшнз в США працюють понад 200 000 висококваліфікованих спеціалістів, зайнятих переважно консультативною діяльністю у більше ніж 5000 агенцій.
Інституційна діяльність давно поширилася за межі США та Європи. Створена і функціонує Міжнародна асоціація паблік ри-лейшнз, яка об’єднує спеціалістів із 65 країн світу.
В Україні впливові консультативні РR-центри зосереджені в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Донецьку та інших містах. Багато вітчизняних фірм і компаній у своїй структурі мають функціональні підрозділи з PR, тобто зі зв’язків з громадськістю. Інші фір-
ми й компанії віддають перевагу послугам спеціалізованих кон-сультативних агенцій, консалтингових центрів.
Нерідко в Україні функції служби зв’язків із громадськістю реалізуються вищим керівництвом фірми, компанії, державного закладу, менеджерами і тими, хто популяризує організацію, фор-мує її імідж. На користь створення самостійного підрозділу — служби зі зв’язків із громадськістю — в структурі промислової компанії або торгової фірми свідчать такі аргументи:
•    стороння консультативна організація не завжди володіє дос-татньо повною інформацією про політику і повсякденну діяль-ність фірми-замовника;
•    можливі перерви у процесі обслуговування фірми, пов’язані з великою плинністю кадрів;
•    власні спеціалісти зі зв’язків із громадськістю більшість питань здатні вирішувати без втручання керівництва, самос-тійно;
•    можливість налагодження безпосередніх зв’язків з пресою, телебаченням, державними закладами, певними колами чинов-ників;
•    грамотне планування організації і налагодження зв’яз-
ків із громадськістю потребує створення фірмою власної PR-служби.
Служба (підрозділ) зі зв’язків із громадськістю має кілька напрямів своєї діяльності (схема 9) і в структурі управління будь-якої організації посідає важливе місце, взаємодіючи з ін-шими службами, забезпечує ефективне її функціонування та розвиток.

Основні напрями діяльності спеціалістів служби зв’язків з громадськістю
1. Дослідження громадської думки і своєчасне інформування керівництва про конкретні пропозиції стосовно корпоративної політики
2. Консультування й підготовка найважливіших виступів перших осіб ком-панії
3. Планування організації і здійснення зв’язків з громадськістю (стратегічне і оперативне)
4. Підготовка і організація ділових зустрічей, від яких залежить становище фірми в суспільстві, та участь у них
5. Планування і організація рекламних кампаній, підготовка статей і висту-пів у ЗМІ, а також програм зі зв’язків із громадськістю
6. Організація і проведення брифінгів, прес-конференцій у тісній співпраці з іншими службами кампанії
7. Підготовка рекламних матеріалів та участь у рекламних кампаніях
8. Підготовка матеріалів до публікації в ЗМІ
У структурі простої системи управління вона функціонує на-рівні з іншими найважливішими службами

Не тільки в малих, а й у середніх фірмах не може бути такої великої структури служби зв’язків з громадськістю, але два-три хороші спеціалісти в таких фірмах здатні вирішувати всі пробле-ми зв’язків із громадськістю.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить