Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації

Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації


Трансформація тоталітарної системи в демократичну з сучасними ринковими відносинами практично неможлива без наявності добре налагодженої системи зв’язку як основного елемента ринкової ін-фраструктури суспільства і демократичної політичної системи. Складно переоцінити її роль у здійсненні передачі та прийому інформації за допомогою зокрема, радіомереж, сучасних телефонних мереж.
Розвиток зв’язку в Україні в сучасних умовах є одним з основних чинників політичної стабілізації і зростання економіки країни.
Зв’язок в Україні — це сукупність мереж і служб зв’язку, що функціонують як виробничо-господарський комплекс. Система зв’язку призначена для задоволення потреб населення та держав-ної влади: управління, оборони, безпеки, охорони правопорядку, а також суб’єктів господарювання за допомогою послуг електронного та поштового зв’язку, радіомовлення і телебачення. Зв’язок у сукупності із засобами обчислювальної та комп’ютерної техні-ки становить технічну базу інформаційного суспільства, яке у
перспективі буде створено і в нашій країні.

Водночас він є складовою інфраструктури держави й несе ве-лике соціальне навантаження, сприяючи розвитку науки, техніки, культури, мистецтва, охорони здоров’я, освіти, бізнесу тощо (схема 7).
На схемі 7 представлено всі форми зв’язку. Електрозв’язок за-безпечує прийом і передачу знаків, сигналів, зображень, звуків за допомогою дротової, радіо-, оптичної та інших електромагнітних систем.
Поштовий зв’язок здійснює прийом, обробку, перевезення і доставку відправлень, матеріальних цінностей, а також переказ грошей.
Визначальними тенденціями розвитку зв’язку у європейсько-му та світовому масштабах є два основних взаємопов’язаних на-прями:
1)    глобалізація;
2)    персоналізація.

Глобалізація зв’язку — це створення всесвітньої мережі зв’язку, тобто єдиної мережі, яка охоплювала б усі країни світу. Частиною всесвітньої мережі стане глобальна мережа мобільного зв’язку, яка забезпечує абонентові доступ до зв’язку в будь-якій точці Землі.
Персоналізація зв’язку дає абонентові можливість користува-тися будь-якими послугами в будь-якому місці планети в довіль-ний час за допомогою персонального номера, який він отримає і який буде зареєстрований у всесвітній мережі зв’язку. Персоналі-зація зв’язку буде підсумком розробки і втілення концепції уні-версального персонального зв’язку — УПС.
Між двома полюсами розвитку зв’язку — глобалізацією і пер-соніфікацією — триває безперервний процес удосконалення в те-хнічному і мережевому напрямах. Існують і так звані стратегічні комунікації у зв’язках з громадськістю, які без різноманітного
зв’язку ефективно здійснювати неможливо. Що ж являють собою стратегічні комунікації?


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить