Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Оцінка ефективності комерційної діяльності за закупівельною роботою

Оцінка ефективності комерційної діяльності за закупівельною роботою
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка ефективності комерційної діяльності за закупівельною роботою


Незважаючи на тісний зв'язок між комерційною діяльністю і кінцевими результатами, не можна вважати комерційну діяльність фірми ефективною лише тільки за наявністю позитивних фінансових результатів - адже прибуток, можливо, могла бути більше? Тому, щоб оцінити ефективність комерційної діяльності торгової організації, необхідно зробити оцінку ефективності кожного напряму комерційної роботи.
В даний час не існує єдиної системи показників, за якими можна найбільш повно провести оцінку ефективності комерційної діяльності організації торгівлі. Виходячи із сутності і змісту комерційної діяльності, доцільно проводити оцінку її ефективності, грунтуючись на оцінці ефективності кожного з її елементів. Оцінивши ефективність комерційної діяльності по кожному з напрямів, можна зробити висновок про те, наскільки ефективна комерційна діяльність торгового підприємства в цілому [13, С. 90].
При оцінці ефективності договірної роботи оптової торгівлі приймається до уваги не тільки кількість укладених договорів з постачальниками і покупцями, але і їх якість, тобто оцінюється, наскільки вигідні для організації умови договору, вивчається ступінь і методи контролю виконання договірних зобов'язань, як партнерами, так і самою організацією.
Вигідними умовами вважаються ті, які здатні скоротити витрати фірми по здійсненню угоди, виграти час у разі фінансових труднощів, знизити ризик, пов'язаний з несплатою товару і т.д. Тому фахівець з комерційної діяльності повинен прагнути укласти договір на максимально вигідних умовах, що дозволить досягти більш високих результатів. Однак що вигідно для одного боку, частіше за все не зовсім вигідно для іншої. Договір - це завжди компроміс, одна сторона йде на поступку іншій стороні, погоджуючись на її умови в частині договору, натомість на можливість диктувати свої умови в іншій частині договору. Тому для оцінки ефективності договірної роботи необхідно співвіднести прибуток від операції з витратами на її здійснення, визначити наскільки обгрунтовані витрати, передбачені умовами договору.
У разі невиконання зобов'язань за договором, фірма може понести значні збитки внаслідок недоотримання коштів за товар, виплати штрафів, пені, втрати ділової репутації і т.д. Оперативний контроль виконання договорів допоможе уникнути даних наслідків. Ступінь контролю виконання своїх договірних зобов'язань можна оцінити, відстеживши кількість і характер невиконаних організацією зобов'язань; витрати, понесені у зв'язку з порушенням умов договору - сплачені штрафи, пені, неустойки.
Основним показником при аналізі закупівельної діяльності є обсяг закупівель. Тому для оцінки ефективності діяльності оптової торгівлі в даному напрямку, в першу чергу, необхідно проаналізувати динаміку загального обсягу закупівель і його структури. Структура обсягу закупівель повинна бути представлена як у розрізі товарного асортименту, так і по кожному з постачальників [13, С. 105].
Багато в чому ефективність закупівельної діяльності залежить від вибору постачальників. Оцінити, наскільки цей вибір правильний, можна за допомогою наступних показників:
а) частота і характер невиконання (неналежного виконання) постачальником договірних зобов'язань;
б) кількість і питома вага поставок неякісного товару;
в) порушення встановлених строків поставок з вини постачальника;
г) кількість і питома вага поставок товарів в неналежному кількості й асортименті;
д) стійкість умов договору - наявність внесення змін до договору по найбільш значущих пункти (ціна, асортимент, терміни і кількість);
е) прибутковість операції з даними постачальником (визначити суму валового доходу від продажу товарів даного постачальника, питома вага в загальній сумі валового доходу, частку витрат на здійснення операції в сумі валового доходу від операції).
Розрахунок даних показників необхідно проводити по кожному постачальнику окремо, що дозволить при порівнянні результатів виявити найбільш надійних і вигідних партнерів.
Як показник ефективності роботи з постачальниками може виступати наявність необгрунтованою і / або простроченої кредиторської заборгованості, так як своєчасна оплата товарів і послуг свідчить про задовільний фінансовий стан організації, що характеризує його як надійного партнера, дозволяє вдатися до послуг банку з кредитування оборотних коштів і налагодити нові ділові контакти.
Одним з основних напрямків закупівельної діяльності є формування асортименту. Ефективність даної роботи визначається в першу чергу таким показником, як рентабельність асортименту. Під рентабельним асортиментом розуміють такий асортиментний набір, який у своїй сукупності забезпечує отримання господарюючим суб'єктом запланованого розміру прибутку.
Стан товарного асортименту торгової організації характеризують такі показники:
Широта асортименту - кількість груп і підгруп товарів, включених в торговий асортимент.
Глибина асортименту - кількість видів і різновидів (найменувань) товарів усередині груп і підгруп в асортименті підприємства.
Структура асортименту - це співвідношення груп, підгруп, видів і різновидів товарів в асортименті.
Повнота асортименту - це відповідність фактичної наявності товарів встановленим асортиментному переліку.
Стійкість (стабільність) асортименту - це безперебійне наявність товарів за їх видами і різновидам, заявленим в асортиментному переліку.
Оновлюваність асортименту - поповнення асортименту новими різновидами товарів відповідно до асортиментної політики підприємства.
Найважливішою складовою комерційної діяльності торгової організації з закупівель товарів є управління товарними запасами. Від того, наскільки грамотно і раціонально здійснюється управління товарними запасами, залежить ефективність всієї діяльності фірми.
Головним критерієм оцінки ефективності управління товарними запасами є оборотність товарних запасів.
Даний коефіцієнт відображає швидкість реалізації запасів. Чим він нижчий - тим менше коштів вкладено в найменш ліквідну частину поточних активів.
Основними складовими діяльності з управління запасами є: визначення оптимального розміру товарних запасів і замовляється партії товарів, а також частоти завезення товарів, які залежать, в першу чергу, від обсягу попиту (обороту).
В оптовій торгівлі при розрахунку оптимального розміру товарних запасів і замовляється партії доцільно виходити з обсягу реалізації за певний період, наприклад, за місяць. Необхідно також враховувати передбачуваний обсяг замовлень від покупців, площа складу, витрати на транспортування і зберігання.
В якості критерію оптимальності вибирають мінімум суми транспортно-заготівельних витрат і витрат на зберігання. І ті, і інші залежать від розміру замовлення, однак характер залежності кожної із цих статей витрат від обсягу замовлення різний: транспортно-заготівельні витрати при збільшенні розміру замовлення, очевидно, зменшуються, так як закупівлі і перевезення здійснюються більш великими партіями і, отже, рідше ; витрати по зберіганню зростають прямо пропорційно розміру замовлення [11, С. 91].
Для оцінки ефективності комерційної роботи в даному напрямку потрібно визначити, наскільки витрати при здійсненні закупівель обгрунтовані. Для цього необхідно співвіднести прибуток, отриманий в результаті реалізації закуплених товарів, з витратами, тобто визначити рентабельність витрат.
Таким чином, ефективність комерційної діяльності з управління товарними запасами залежить не тільки від швидкості оборотності товарних запасів, а й від рентабельності витрат, пов'язаних із здійсненням закупівель.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить