Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Основні категорії паблік рилейшнз

Основні категорії паблік рилейшнз
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Основні категорії паблік рилейшнз


У вивченні та використанні паблік рилейшнз, як і інших наук, важливу роль відіграють поняття та категорії для аналізу та опи-сання складних явищ і процесів зв’язків з громадськістю.
Категорії ПР — це певна сукупність загальнонаукових і спе-цифічних понять, які використовуються в теоретичній, практич-ний і дослідній діяльності суб’єктів управління та суспільної діяльності зі встановлення та здійснення зв’язків з громадськістю. Призначення категорій як основних понять зв’язків з громадкіс-тю — допомогти у фіксації, правильному (науковому) визначенні та розумінні істотних властивостей зв’язків і відносин процесу спілкування суб’єктів управління (організацій, фірм, керівників) з громадськістю та використанні їх як інструментів пізнання та практичної діяльності.
Основними категоріями паблік рилейшнз як науки та
мистецтва (практики) є такі: громадськість, громадська думка, зв’язки з громадськістю, комунікації, вербальні комунікації, ко-мунікаційна система, консенсус, імідж, інформація, інформаційне поле, кореспонденція, маркетинг, маркетингові комунікації, мас-медіа, зворотний зв’язок, спілкування, преса, пабліситі, споживча інформація, прес-конференція, прес-реліз, прогнозування, рекла-ма, репортаж, ринок, служба ПР, спіч, стиль ділового спілкуван-ня, рекламні послуги, товарна інформація, цільова аудиторія, людський чинник, економічна інформація, емблема, товарний знак, бренд, ярмарок та багато інших.
Названі та інші категорії використовуються під час вивчення дисципліни ПР. У кожній темі вони визначатимуться та поясню-ватимуться докладніше, але в цій темі необхідно пояснити основні, так звані загальні, категорії ПР, до яких належать громадськість, громадська думка, зв’язки з громадськістю, комунікаційна система, імідж.
Громадськість — це певна група людей, які виражають свою думку з тієї чи з іншої проблеми, а також реагують на певні події та ситуації. Наприклад, студентська громадськість, громадськість журналістів, або якого-небудь видавництва, засобу масової інформації. Таким чином, громадськість має певну соціальну спільноту, групу.
Громадська думка — це рівень і стан масової свідомості, яка містить певне ставлення до подій, різних соціальних груп, особистостей, державних і громадських організацій, фірм, засобів масо-вої інформації. В економічній (комерційній) діяльності служб громадської думки може бути досягнуто консенсусу.
Зв’язки з громадськістю — це одна з основних функцій управління, яка забезпечує встановлення, підтримку те безперервне здійснення спілкування між організацією та її громадськістю, взаєморозуміння та співпрацю між ними. Ця функція передбачає вирішення таких завдань:
•    забезпечення керівництва організації необхідною інформацією;
•    формування, регулювання й управління громадською думкою;
•    зворотний зв’язок громадськості з організацією;
•    забезпечення діяльності керівництва та всієї організації (фірми) в інтересах громадськості;
•    передбачення та прогнозування тенденцій розвитку;
•    відкрите спілкування з громадськістю через засоби масової інформації.
Комунікаційна система — це комплексна діяльність учас-ників ринкових відносин або політичного процесу, яка включає в себе всю сукупність операцій, пов’язану з підготовкою, зби-ранням, накопиченням, перерозподілом та використанням інформації, а також встановлення міжособистісних зв’язків, контак-
тів безпосередньо між суб’єктами ринку або політичної діяльності.
Імідж — цілеспрямовано сформований образ, покликаний емоційно-психологічно впливати на будь-кого з метою популяри-зації або реклами. Високий імідж фірми є певною гарантією її успіху, стабільного, ефективного функціонування, стійкого фі-нансового становища та активних комунікацій з громадськістю.
Ми розкрили тільки основні категорії паблік рилейшнз. Інші категорії буде розкрито в наступних лекціях. Слід пам’ятати, що до вивчення, правильного розуміння, засвоєння та практичного використання всіх понять потрібно ставитися дуже пильно, тому що вони є інструментами пізнання та практичної діяльності у будь-якій сфері життєдіяльності людини та суспільства.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить