Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності

Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:UK; mso-fareast-language:UK;} p.MsoBodyText2, li.MsoBodyText2, div.MsoBodyText2 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; line-height:200%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:UK; mso-fareast-language:UK;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) — це наука і мистецтво досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею.

Зв’язки з громадськістю здійснювалися свідомо або спонтанно практично впродовж усієї історії становлення й розвитку суспіль­ства. Однак усвідомлено, організовано і цілеспрямовано вони стали використовуватися лише в XIX столітті. Вперше саме поняття «паб­лік рилейшнз» використав президент США Томас Джефферсон,
коли у 1807 році він у першому варіанті свого «Сьомого звернення до Конгресу» вписав його замість викресленого ним поняття «стан думки». І лише наприкінці XIX — на початку XX століть у США паблік рилейшнз утверджуються як мистецтво формування й управління громадською думкою, як навчальна дисципліна і організована практична діяльність у всіх сферах суспільного розвитку.

У Великій Британії, Франції, Німеччині, Нідерландах та інших розвинених країнах цією проблемою займалися відомі вчені та державні діячі протягом усього XX століття, особливо у другій половині. В Радянському Союзі як тоталітарній державі, де все робилося за наказом, зв’язки з громадськістю наукою не визнавали, але їм приділяли певну увагу, тому що суспільну політичну свідомість необхідно було не лише формувати, а й управляти нею на певній ідеологічній базі, цілеспрямовано в інтересах правлячої еліти — партійної номенклатури.

Нині паблік рилейшнз на Заході та Сході активно розвиваються і як наука, і як мистецтво, а західний керівник роботою зі зв’язків з громадськістю займається близько третини свого робочого часу!

На жаль, свого досвіду з паблік рилейшнз ми маємо замало й більше спираємося на чужий досвід. Між тим, професор Сем Блек (Велика Британія), який одним із перших написав книгу «Паблік рилейшнз», родом із Києва: його батьки мали прізвище Чорні і до 1911 року мешкали в столиці України.

У КНЕУ цілісний спецкурс «Паблік рилейшнз» викладається вперше на п’яти факультетах, а знання і навички організації та здійснення зв’язків з громадськістю вкрай необхідні кожному фахівцю.

Наше звернення до паблік рилейшнз пов’язане з двома вирі-шальними чинниками: по-перше, світ вступив в інформаційне століття, коли особливу роль відіграє громадська думка, якою потрібно грамотно управляти; по-друге, наше суспільство трива-лий час перебувало під тиском тоталітарної системи, в якій вся комунікація була ієрархічною, все робилося за наказом, суспільство було принципово командним. Демократичне суспільство, до
якого ми переходимо, застосовує інші моделі впливу на населен-ня. Це передусім усвідомлення, узгодження, порівняння, впевне-ність, переконання, задоволеність (працею, житлом, послугами, освітою, охороною здоров’я тощо).
Що таке паблік рилейшнз (ПР)? Що є предметом і об’єктом цієї науки? Чим вона відрізняється від суміжних наук?
Існує понад 500 визначень поняття «паблік рилейшнз». Кожне з них акцентує на різних характеристиках, але їх об’єднує най-суттєвіше положення про те, що паблік рилейшнз — це відно-сини між певною організацією (державною, громадською, приватною) та громадськістю.
Г. Почепцов визначає паблік рилейшнз як «науку про управ-ління громадською думкою» .
Доктор Пекс Харлоу (Сан-Франциско) вивчив 472 визначення поняття «ПР» і дійшов висновку, що ПР — це одна з функцій управління взагалі .
Сем Блек дає і своє трактування поняття «ПР» як «плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення та підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією та її гро-
мадськістю» .
Російська вчена Альошина визначає ПР як самостійну функ-цію менеджменту .

Усі визначення збігаються в одному: ПР стосується кожного, в кого є контакти з іншою людською істотою, або організацією, або соціальною думкою.Узагальнюючи наявні підходи, спробуємо сформулювати своє визначення.Паблік рилейшнз — це наука і мистецтво організації та здійснення зв’язків суб’єктами управління економічною, со-ціальною, політичною і духовно-культурною діяльністю з громадськістю, досягнення взаєморозуміння і доброзичливос-ті між особистістю, закладом та іншими людьми, групами людей або суспільством загалом за допомогою поширення пояснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією.Об’єкт ПР — система реальних зв’язків суб’єктів управління та суспільної діяльності з громадськістю.Предметом ПР є сутність та елементи системи зв’язків з громадсь-кістю, громадська думка, закономірності та випадковості їх виникнен-ня, функціонування й розвитку, принципи та методи управління ними.Основними завданнями паблік рилейшнз як науки та мис-тецтва є такі:1.    Вивчення, аналіз та управління суспільною думкою.2.    Аналіз і регулювання суспільних відносин інформативними методами.3.    Висвітлення урядових відносин, забезпечення двосторонньо-го спілкування на основі правдивої, цілковитої інформованості.4.    Вивчення, аналіз, пояснення та використання в інтересах суб’єкта управління (господарювання) та громадськості певної організації виробничих, промислових, фінансових і міжнародних відносин.5.    Дослідження споживчих відносин, реклама товарів і послуг.6.    Створення іміджу організації, фірми та керівництва.7.    Виявлення можливих тенденцій і випадків та передбачення, наукове прогнозування їхніх наслідківПаблік рилейшнз нерозривно пов’язана з багатьма інши-ми науками, але вона значно відрізняється від них передусім об-сягом охоплення суспільних відносин і системи їх регулювання та управління.Наприклад, щодо маркетингу ПР використовується в будь-якій точці маркетингової стратегії: ім’я товару, упаковка, дослі-дження, визначення ціни, продаж, дистрибуція та послуги після продажу. Від пропаганди ПР відрізняється тим, що допомагає не тільки, а часом і не стільки організації (державній або приватній), фірмі, а насамперед населенню (споживачеві) краще зрозуміти, чого можна очікувати від уряду, фірми чи організації.Усі відмінності характеристик реклами і ПР суттєві, але най-важливішою, визначальною, безумовно, є п’ята, тобто фокус діяльності. Для реклами це орієнтація на ринок чи продаж, а для ПР — орієнтація на стосунки чи ситуацію. Для реклами неважливо, чи буде конфлікт як результат реклами. Для ПР дуже важливим є запобігти конфлікту або конфліктній ситуації.Аналіз свідчить, що Україна, як і інші країни — колишні рес-публіки СРСР, з часом наблизиться до західного рівня застосу-вання ПР, тому що наше суспільство формується відкритим, де-мократичним, інтегрованим у світовий суспільний процес.Імідж нашої країни та її керівників, нашого українського ви-робника та бізнесмена, банкіра та вченого має бути на сучасному рівні. Просування на ринок, зокрема на міжнародний, виходить на перший план. Вивчення, та аналіз формування суспільної дум-ки й управління нею — найскладніша проблема, від вирішення якої залежить майбутнє нашої країни. Використання інновацій, новітніх технологій, методів організації виробництва, послуг, освіти, охорони здоров’я тощо, тобто сучасний розвиток цих сфер і його перспективи, потребує ретельного вивчення та подальшого вдосконалення паблік рилейшнз як науки та мистецтварегулювання й управління суспільними відносинами інформа-ційними методами і передусім формування та управління гро-мадською думкою.


 
загрузка...

Комментарии   

 
0 #1 Marty 17.11.2017 15:28
I have checked your website and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google,
but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for: Boorfe's tips unlimited content

my page WilheminaSmall: https://Lee055.blogspot.com
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить