Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Виникнення банківського маркетингу

Виникнення банківського маркетингу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Виникнення банківського маркетингу

Створення та розвиток широкого спектру послуг банків, які надаються клієнтам (фізичним та юридичним особам) базується на низці основних передумов : формування стратегії банку, продаж послуг, дослідження ринку, кадрова політика та ін.
Особливості маркетингу в банківській сфері обумовлені, перш за все, специфікою банківської продукції. В нашій економічній літературі та в практиці термін “банківська продукція” з’явився в процесі переходу до ринкової економіки. Під ним мається на увазі будь-яка послуга чи операція, здійснена банком.
Реалізація товарів та послуг – найважливіша задача в діяльності будь-якого підприємства, яке працює в умовах ринку. Без цього бізнес приречений на невдачу. Банківська справа як вид підприємницької діяльності не є виключенням [8].
До середини 60-х років рекламі та маркетингу банківських послуг приділялася невелика увага, та лише в кінці 60-х років деякі з найбільших банків розпочали розробку довгострокових програм, спрямованих на перегляд підходу до ролі кредитних інститутів у системі ринкової економіки. У 70-ті роки комерційні банки США, Великобританії, ФРН та інших країн організували у себе відділи реклами та маркетингу банківських послуг, функції яких полягали, перш за все, у визначенні майбутніх напрямів політики банку по відношенню до реальних та потенційних клієнтів, залученні нових клієнтів, створенні та удосконаленні банківських послуг, підвищенні дохідності банківських операцій. Для залучення нових клієнтів в умовах запеклої конкуренції банки приступали до використовування й нетрадиційних послуг, які включають автоматичний овердрафт, кредитні лінії, надання клієнтам цілого набору інформаційних матеріалів тощо [6].
Маркетинг передбачає ретельне вивчення ринку, аналіз змінюваних схильностей та уподобань споживачів банківських послуг. Банківський службовець стає продавцем банківських продуктів і в цьому є суттєве зрушення  на відміну від ситуації 20-30 років тому. Філософія маркетингу якісно змінює відносини банку та клієнта. Якщо раніше банк пропонував вкладникам та позичальникам стандартний набір банківських продуктів, то сьогодні він повинен розробляти нові види послуг, які розраховані на конкретні групи клієнтів (акціонерні товариства, малі підприємства, різні категорії фізичних осіб).
Необхідність переходу комерційних банків до комплексної науково-обгрунтованої  розробки ринку була продиктована рядом істотних змін у грошово-кредитній сфері американської економіки у 80-ті роки. На ринку кредитних ресурсів серйозну конкуренцію комерційним банкам склали ощадні банки, страхові компанії, ощадно-позичкові асоціації, інвестиційні банки, пенсійні фонди, кредитні союзи, взаємні фонди грошового ринку. Зміни в структурі попиту на кредит, поява нових видів послуг, загострення конкуренції вплинули на дохідність комерційних банків. Не всі банки зуміли адаптуватися до змін, що привело їх до банкрутства, однак, число банків-банкрутів не перевищило 1 % від загальної кількості банків. Не дивлячись на це, зростання банкрутств у банківській сфері виявилось серйозним дестабілізуючим фактором для економіки.
Водночас з поступовими змінами загальноекономічного середовища комерційні банки почали переглядати управлінську стратегію та принципи розвитку. Слідом за великими банками з другої половини 80-х років процес управлінської перебудови охопив всі банки США. Раніше клієнтів привертало монопольне положення банків на кредитному ринку, а банк вважав за основне  -  задоволення вимог акціонерів, забезпечуючи стабільне збільшення  прибутку. Сьогодні комерційний банк повинен боротися за кожного надійного клієнта.
На відміну від американської економіки, українська економіка потерпає від кризи, а комерційні банки зазнають серйозних труднощів в результаті багатьох негативних факторів. Тому невипадково комерційні банки в Україні змушені займатися маркетингом.
Необхідність маркетингу в банківській сфері обумовлена наступними факторами :
1.  Всі    комерційні   банки   існують  в  умовах   підвищеного   ризику 
внаслідок кризового стану економіки перехідного періоду,  нестійкості політичного становища, інфляції.
1. З розвитком ринкових відносин підвищується й ризик невизначеності в діяльності банків :
- невідома кількість реальних та потенційних споживачів банківської продукції, тобто динаміка і кон’юнктура ринку, та зокрема, конкуренція між окремими банками, здійснюючих аналогічні банківські послуги ;
- невідомі потреби та можливості клієнтів (коли та яку частину банківських послуг вони будуть використовувати) ;
- нечітка ступінь прискорення  науково-технічного прогресу, який обумовлює скорочення циклу життя устаткування, технічних нововведень.
2. Поява елементів конкуренції між кредитними комерційними банками і виникненням структури фінансово-кредитної системи  України, небанківських кредитних закладів : домів Селенга, страхових компаній, інвестиційних фондів і компаній, довірчих товариств, кредитних союзів, яким надаються сприятливі умови для діяльності в специфічних галузях.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить