Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Послуга в системі банківських операцій

Послуга в системі банківських операцій
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Послуга в системі банківських операцій

Глибинні процеси, які відбуваються зараз в економіці України, розробка комплексних програм, націлених на виведення виробничих відносин на якісно новий рівень, ставлять вимоги щодо функціонування  системи банків та інших кредитно-фінансових інституцій в країні та свідчать про необхідність виконання банками ролі фінансових посередників в економіці ринкового типу, розширення та удосконалення  спектра пропонованих клієнтам послуг. Принципових змін потребує банківське обслуговування населення.
 З переходом до системи ринкових відносин у банківській справі особливо актуальною стає проблема детального вивчення ролі та місця банківських послуг, що відповідають умовам ринкової економіки ; місця цих послуг в системі операцій комерційних банків, розвитку та причин їх появи, а також аналіз їх впливу на показники прибутковості та ліквідності банків [6].
 Сучасний рівень розвитку виробничих сил вимагає від банківського сектору  надання дедалі більшого об’єму послуг своїм клієнтам – великим промисловим, торгівельним компаніям, агропромисловим підприємствам та населенню.
 Перш ніж перейти до розгляду ринку банківських послуг, необхідно зорієнтуватися у самому понятті “послуга”, визначити її відмінність від банківської операції. У даній роботі за основу подальшого аналізу послуг комерційних банків приймається схема : клієнт – банк – клієнт. Саме й наявність клієнта й передбачає трансформацію операції банку в послугу. Простежимо ті напрями банківської діяльності, де відбувається ця трансформація.
 Операції комерційних банків в умовах ринкової економіки можна розділити на три основні групи :
- пасивні операції (залучення коштів) ;
- активні операції (розміщення коштів) ;
- комісійно – посередницькі та трастові [1, c.66].
   Кожна з цих груп, здійснюваних банками операцій, передбачає певний ступінь залучення в них клієнтів, а отже, й певну частку запропонованих  останнім послуг.
   Так, значна частина залучених коштів банків формується при безпосередній участі клієнта, який вносить суму грошей в банк у вигляді депозиту до запитання, а також термінового , ощадного чи іншого внеску. В наявності перший етап схеми клієнт – банк – клієнт, а саме відносини клієнт – банк, на етапі виникнення якого бере свій початок процес надання послуги. В залежності від намірів клієнта, банк надає йому ту чи іншу послугу, здійснюючи при цьому відповідну операцію на користь клієнта. Ступінь участі самого клієнта при пасивних операціях невелика, хоча роль його грошових коштів, розміщених у банку, як правило, значна для останнього. Важливу роль відводять банки наданню послуг клієнтам при проведенні активних операцій, серед яких, окрім кредитних, можна виділити операції з цінними паперами (фондові операції), здійснювані банками як у рамках самостійної політики, так і за рахунок та на користь клієнта. Практично стовідсоткову участь клієнта передбачає така група банківських операцій як трастові та комісійні – посередницькі, які здійснюються за дорученням клієнтів й на комісійних засадах.
Таким чином, можна зробити висновок, що послуги комерційних банків – це банківські операції, які здійснюються за дорученням клієнта на користь останнього за окрему плату.
 Багато комерційних банків у сучасних умовах пропонують своїм клієнтам (як фізичним так і юридичним особам) до трьохсот різноманітних послуг, в основу класифікації яких покладені різні критерії.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить