Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Організаційно-правові умови створення та існування комерційних банків

Організаційно-правові умови створення та існування комерційних банків
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організаційно-правові умови створення та існування комерційних банків

Комерційні банки в Україні створюються на акціонерних та пайових засадах з дозволу Національного банку України. Вони мають бути зареєстровані в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Відповідно до ст.15 Закону України “Про банки і банківську діяльність” суб’єкти підприємницької діяльності без їх реєстрації в НБУ не мають права використовувати у своїх назвах термін “банк”. Засновниками комерційного банку можуть бути вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи за винятком Рад народних депутатів та їхніх виконавчих органів, політичних та профспілкових організацій, спілок, партій, а також окремих категорій громадян [4].
Статутний фонд комерційного банку згідно зі  ст.32  Закону України “Про банки і банківську діяльність” формується тільки за рахунок власних коштів засновників у грошовій формі. Розмір статутного фонду визначається засновниками банку, але не може бути меншим за нормативні вимоги Національного банку України. Згідно з інструкцією НБУ “Про порядок створення і реєстрації комерційних банків” мінімальний рівень статутного капіталу на момент реєстрації не може бути менше :
1) для місцевих кооперативних банків – 1 мільйона євро ;
2) для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на
     території    однієї області, - 3 мільйона євро ;
3)  для  банків,   які   здійснюють   свою   діяльність  на   території 
     всієї  України, - 5 мільйонів євро.
Створення банку регулюється загальним або спеціальним банківським законодавством, яке в більшості країн передбачає необхідність отримання спеціального дозволу (ліцензії) на відкриття банку. Ліцензування має за мету обмежити здійснення банківських операцій тільки тими юридичними особами, які мають дозвіл на їх проведення від уповноваженого органу.
Банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом на рівні мінімальних вимог НБУ для банків з національним капіталом об’єктивно може подавати про отримання ліцензії на здійснення таких операцій :
- касове обслуговування клієнтів ;
- відповідальне збереження цінностей клієнтів ;
- ведення рахунків клієнтів-резидентів у національній валюті ;
- надання й отримання кредитів на міжбанківському ринку ;
- кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг ;
- факторинг ;
- залучення депозитів юридичних осіб ;
- не торгівельні операції з валютними цінностями ;
- відкриття коррахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій з ними ;
- фінансування капітальних вкладів за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів ;
- купівля-продаж державних цінних паперів та операцій з ними [5].
Бізнес-план банку дає уявлення про фінансовий стан у майбутньому, враховуючи можливість виконання тих операцій, на здійснення яких банк бажає отримати (розширити) ліцензію.
Особливе значення для стабільної роботи банку має формування його пасивів, тобто джерел вкладення коштів, до яких належать власні, залучені та позичені кошти, що в сукупності складають банківські ресурси.
Операції за допомогою яких банки формують свої ресурси для здійснення активних операцій, називаються пасивними операціями.
Активні операції – це  фінансові операції з розміщенням вільних коштів з метою одержання прибутку, як-то : кредитні, інвестиційні, розрахунково-касові, валютні, а також лізингові та факторингові операції.
Комерційні банки можуть створювати  свої філії та представництва як на території України , так і за її межами за погодженням із регіональним управлінням (РУ) НБУ за місцем їх знаходження на підставі пакету документів, необхідних для реєстрації [5].
Філію можна відкрити за таких умов :
- наявність придатного приміщення;
- професійна придатність і відповідна репутація керуючого та головного бухгалтера філії ;
- забезпечення філії кваліфікованими кадрами.
Отже, сучасний комерційний банк – це автономне , економічно самостійне, незалежне комерційне підприємство. Зазначимо основні принципи його діяльності :
- діяльність у межах реально наявних ресурсів ;
- повна економічна самостійність ;
- побудова стосунків із клієнтами на партнерських засадах і договірнихумовах ;
- добір висококваліфікованих кадрів ;
- діяльність у межах державного контролю з боку центрального банку.

 


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить