Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Система права та система законодавства

Система права та система законодавства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система права та система законодавства

Система законодавства - це система певним чином упорядкованих нормативно-правових актів. Система права і система законодавства співвідносяться як зміст і форма. Структура системи законодавства зумовлена структурою системи права і являє собою внутрішню організацію нормативно-правових актів, яка виражається у їх єдності й погодженості, а також у розподілі за галузями та інститутами права.

Законодавство складається з великої кількості актів різних історичних періодів. Тому виникає необхідність приведення його в чітку систему, ліквідації протиріч шляхом внесення змін і доповнень, здійснення систематизації. Систематизація нормативно-правових актів - це діяльність щодо впорядкування та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, приведення їх до внутрішньоузгодженої системи.

Основні способи систематизації:

кодифікація - це спосіб систематизації нормативно-правових актів, які мають спільний предмет регулювання, що полягає в їх змістовній переробці (усуненні розбіжностей і суперечностей, скасуванні застарілих норм) та об'єднанні їх в єдиному нормативно-правовому акті;

інкорпорація - це спосіб систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірники за певним критерієм без зміни змісту;

консолідація - це спосіб систематизації нормативно-правових актів, з метою усунення множинності нормативних актів, створення у структурі законодавства великих блоків нормативного матеріалу як вихідної бази для проведення кодифікаційної роботи.

Правові норми виникають внаслідок цілеспрямованої діяльності уповноважених суб'єктів, що відзначається поняттям правотворчість. Правотворчість - форма владної діяльності уповноважених суб'єктів (передусім держави), спрямованої на утворення, зміну чи скасування правових норм.

Зміст і значення правотворчості полягає у виборі такого варіанту правового регулювання, який би повною мірою відповідав потребам суспільства. При цьому слід враховувати закономірності розвитку суспільства, сприятливі об'єктивні і суб'єктивні умови для прийняття норми права, а також вибір оптимальної правової форми владного рішення.

 

You have no rights to post comments