Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Основні теорії виникнення держави і права

Основні теорії виникнення держави і права
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні теорії виникнення держави і права

При розгляді проблем виникнення держави і права важливо враховувати і те, що процес виникнення цих феноменів є далеко не однозначним. Крім первинного утворення держави і права, особливе місце посідає процес утворення нових державно-правових явищ на основі раніше існуючих. Згадані держави утворювались в процесі ліквідації Імперій, колоній, суверенізації державоподібних формувань.

У сучасній науці немає єдиного підходу до виявлення причин виникнення держави і права, що пояснюється складністю та багатогранністю цих явищ. Проте сформовано цілий ряд теорій виникнення аналізованих феноменів. Основними з них є: природноправова (договірна), органічна, психологічна, та теорія насильства.

1. Природно-правова (договірна) теорія. Окремі положення теорії було сформульовано ще у Стародавній Греції та Римі, де природне право розглядалось як вічне право, ідеал, до якого повинно прагнути позитивно діюче право. Значну еволюцію теорія природного права зазнала у середньовіччі (особливо у XIV-XVI ст.), коли, зберігаючи засади вічності і незмінності природи людини, великий акцент робився на божественній природі права. Розквітом природного права вважається XVII-XVIII сторіччя, коли положення цієї теорії застосовувалися для боротьби з кріпацтвом і феодальною монархією.

Прихильники природного права вважають державу результатом суспільного договору, який є породженням розумної волі народу. Держава розглядається як штучний витвір свідомої волі людей, що погодились об'єднатися для кращого забезпечення свободи і порядку.

2. Органічна теорія. Суспільство і держава розглядаюгься як організм, і тому їх суть можливо зрозуміти лише за аналогією з будовою і функціонуванням людського організму. Зародження теорії прослідковується у працях Платона і Арістотеля. Останній вважав людину частиною державного організму. Державна влада розглядалась як панування цілого над складовими частинами і виражалась у забезпеченні державою благополуччя всього народу.

3."Психологічна теорія. Сутність даної теорії полягає у ствердженні психологічної потреби людини жити в організованому суспільстві, а також у почутті необхідності колективної взаємодії. Суспільство і держава розглядаються як наслідок психологічних закономірностей розвитку людини.

4. Теорія насильства. Причиною виникнення держави і права розглядається насильство і завоювання, поневолення одних народів іншими. Зміст теорії полягає в тому, що виникнення приватної власності, соціальних груп і держави є результатом внутрішнього і зовнішнього насильства, що здійснюється шляхом політичного впливу. Право формується у державно організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних відносин. Звичаї, моральні і релігійні норми додержавного суспільства мають другорядне значення, перевага надається правовому регулюванню суспільних відносин.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments