Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G

Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G

1. Опишіть відносини G2G, G2B, G2E,G2C.

2. Які є види державних послуг?

3. Які є види електронного подання інформаційної послуги?

4. Яким групам осіб надаються електронні послуги?

5. Вкажіть основні засоби доступу до інформаційних послуг електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

 

Створення впевненості, довіри і безпеки при використанні ІКТ

 

Упевненість, довіра і безпека відносяться до головних основ інформаційного суспільства.

 

Дії Рівень

a) Сприяти співробітництву між державами в Організації Об'єднаних Націй і з іншими зацікавленими колами на інших відповідних форумах з метою розробки керівних принципів, які б: підвищували впевненість користувачів, зміцнювали довіру, захищали цілісність даних і мереж; аналізували б існуючі і потенційні загрози в області ІКТ; і вирішували б інші питання безпеки мереж і інформації;

b) органам державного управління в співробітництві з приватним сектором необхідно попереджати, виявляти прояву кіберзлочинності і неналежного використання, зловживання ІКТ і реагувати на ці прояви шляхом: розробки керівних принципів, що враховували б дії, які проводяться ведеться в цій області; вивчення законодавства, що дає можливість ефективно розслідувати і переслідувати зловживання; сприяння ефективним заходам взаємодопомоги; посилення на міжнародному рівні інституціональної підтримки профілактики таких інцидентів, їхнього виявлення і ліквідації їхніх наслідків; а також сприяючи освіті та підвищенню поінформованості;

с) органи державного управління й інші зацікавлені кола повинні активно заохочувати навчання користувачів та їхню поінформованість щодо недоторканності приватного життя в онлайновому режимі і способах його захисту;

d) вживати необхідних заходів для захисту від "спама" на національному і міжнародному рівнях;

е) заохочувати проведення на національному рівні оцінки законодавства з метою ліквідації перешкод ефективному використанню документів і угод в електронній формі, у тому числі електронних методів автентифікації;

f) надалі зміцнювати основу довіри і безпеки за допомогою взаємодоповнюючих і посилюючих ініціатив в області безпеки при використанні ІКТ та ініціатив або керівних принципів щодо прав на недоторканність приватного життя, захист даних і прав споживачів;

g) обмінюватися зразками найкращої практики в області інформаційної безпеки і безпеки інформаційних мереж і заохочувати їхнє використання всіма зацікавленими колами;

h) запропонувати всім країнам призначити координаторів для реагування в режимі реального часу на події в сфері безпеки й об'єднати цих координаторів у відкриту спільну мережу для обміну інформацією і технологіями реагування на події;

i) заохочувати подальший розвиток безпечних і надійних додатків для сприяння угодам в онлайновому режимі.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments