Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування

Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування

1. Що таке інформаційне середовище електронного урядування?

2. Які основні статті Конституції України мають вплив на формування та функціонування е-урядування?

3. Які основні закони та підзаконні акти мають вплив на формування та функціонування е-урядування?

4. На що спрямоване державне регулювання в сфері електронного документообігу?

5. Скільки показників подається органом державної влади  щодо організаційних та технічних аспектів функціонування власних веб-сайтів?

6. Який термін звітності щодо показників організаційних та технічних аспектів функціонування власних веб-сайтів?

 

Нарощування потенціалу

 

Усі повинні мати навички, необхідні для використання повною мірою переваг інформаційного суспільства. ІКТ можуть сприяти досягненню у світових масштабах загальної освіти за допомогою забезпечення освіти і підготовки викладачів і створення більш прийнятних умов для навчання протягом усього життя, що б охоплювало людей, які знаходяться поза межами офіційної системи освіти, а також для удосконалення професійних навичок.

Дії Рівень

a) Розробити національні стратегії для забезпечення повномасштабної інтеграції ІКТ у сферу освіти на всіх рівнях, у тому числі в розробку навчальних програм, підготовку викладачів, управління і керівництво установами, як і в підтримку навчання протягом усього життя. При підготовці професіоналів в галузі інформації варто спиратися не тільки на нові методи і способи, призначені для розвитку і надання інформаційних і комунікаційних послуг, але і на відповідні навички управління, для того щоб забезпечити оптимальне застосування технологій;

b) сприяти оволодінню всіма навичками електронної грамотності, наприклад шляхом розробки й організації курсів електронної грамотності для державних службовців, використовуючи для цього такі існуючі структури, як бібліотеки, багатоцільові громадські центри, публічні пункти доступу, а також шляхом створення на місцях центрів професійної підготовки в галузі ІКТ у співробітництві з усіма зацікавленими колами.

c) у контексті національної стратегії в галузі освіти і з огляду на необхідність ліквідації неграмотності серед дорослих, забезпечити наявність у молодих людей знань і навичок застосування ІКТ, у тому числі здатності творчо і по-новому аналізувати й обробляти інформацію, ділитися своїм досвідом і повною мірою брати участь в інформаційному суспільстві;

d) органи державного управління, у співробітництві з іншими зацікавленими колами, повинні розробляти програми нарощування потенціалу, у яких основна увага приділялася б забезпеченню наявності необхідної кількості кваліфікованих і досвідчених професіоналів і експертів в галузі ІКТ;

е) розробляти експериментальні проекти для демонстрації впливу альтернативних систем освіти на базі ІКТ, у першу чергу для досягнення цілей освіти для всіх, у тому числі для цілей забезпечення базової грамотності;

f) працювати над усуненням бар'єрів, пов'язаним з ознакою статі, для одержання освіти в галузі ІКТ і сприяти забезпеченню рівних  можливостей професійної підготовки для дівчаток і жінок у пов'язаних з ІКТ областях. Проведені на ранніх етапах програми орієнтації в галузі науки і техніки повинні допомагати дівчатам обирати професію, для того щоб збільшити число жінок, що займаються ІКТ. Сприяти обмінові зразками найкращої практики по включенню принципу рівноправності жінок і чоловіків в освіту в області ІКТ;

g) надавати місцевим громадам, у першу чергу в сільських районах і районах, що обслуговуються недостатньою мірою, можливість застосовувати ІКТ і забезпечувати виробництво корисного і соціально значимого контенту для загального блага;

h) проводити програми освіти і професійної підготовки, при можливості використовуючи інформаційні мережі корінних народностей [корінного населення], що дає можливість повною мірою брати участь в інформаційному суспільстві;

i) розробити і здійснювати на регіональному і міжнародному рівнях діяльність в області співробітництва для розвитку здатності, у першу чергу в керівників і експлуатаційного персоналу в країнах, що розвиваються, ефективно застосовувати ІКТ на всіх напрямках освітньої діяльності. Тут варто передбачити і навчання поза межами освітньої системи, наприклад на робочому місці і на дому;

j) розробляти спеціальні програми професійної підготовки застосування ІКТ для задоволення потреб в освіті фахівців у сфері інформації, таких як архівні і бібліотечні працівники, учені, викладачі, журналісти, поштовиків та інших відповідних професійних груп службовців. При підготовці викладачів основну увагу варто приділяти технічним аспектам ІКТ, розробці контенту і можливостям  і перспективам, що відкривають ІКТ;

k) розвивати дистанційне навчання, професійну підготовку й інші форми навчання як частину програм нарощування потенціалу.

l) сприяти міжнародному і регіональному співробітництву в області нарощування потенціалу, у тому числі здійсненню програм для окремих країн, які розроблюються Організацією Об'єднаних Націй та її спеціалізованими установами;

m) здійснювати експериментальні проекти для розробки нових форм мережної роботи на базі ІКТ, що з'єднували б педагогічні навчальні заклади і науково-дослідні установи в розвинених країнах і країнах, що розвиваються;

n) організувати програми за участю добровольців для нарощування потенціалу в області ІКТ з метою розвитку, насамперед у країнах, що розвиваються.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments