Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування

Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування

1. Скільки основних напрямків формування й реалізації інформаційної політики Європейського Союзу передбачено Декларацією про європейську політику в галузі нових інформаційних технологій (Будапешт, 6 - 7 травня 1999 р)?

2. Коли розроблялася і впроваджувалася Шоста рамкова програма Європейського Союзу План дій “Е-Європа”?

3. Яка головна задача Плану дій «Е-Європа»?

4. Яка основна мета проекту «е-уряд»?

5. Які етапи методології формування електронного уряду?

6. Вкажіть умови, які забезпечують створення та функціонування е-урядування?

 

Інформаційна і комунікаційна інфраструктура: необхідний фундамент інформаційного суспільства

 

Інфраструктура є основою для досягнення мети охоплення всіх жителів планети цифровими технологіями, тобто забезпечення універсального, стійкого, загального і прийнятного за ціною доступу до ІКТ для усіх, з урахуванням відповідних рішень, уже здійснюваних у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, для забезпечення доступу до віддалених і районів, яким притаманні екстремальні умови, на регіональному рівні.

 

Дії Рівень

a) Органи державного управління повинні приймати в рамках національної політики розвитку рішення, спрямовані на підтримку сприятливого і конкурентного середовища для одержання необхідних інвестицій в інфраструктуру ІКТ і для розвитку нових послуг;

b) розробити відповідно до національних електронних стратегій відповідну політику і стратегію забезпечення універсального доступу і визначити засоби їхньої реалізації, відповідно до орієнтованих контрольних показників, а також розробити показники підключення до ІКТ;

с) у рамках національної електронної стратегії, відповідно до орієнтованих контрольних показників, забезпечити й удосконалювати підключення на базі ІКТ усіх шкіл, університетів, установ охорони здоров'я, бібліотек, поштових відділень, суспільних центрів, музеїв та інших доступних для населення установ;

d) розвивати і зміцнювати інфраструктуру національних, регіональних і міжнародних мереж широкосмугового зв'язку, включаючи супутникові системи, для сприяння забезпеченню потужності, що відповідає потребам країн і їхніх громадян, а також створює умови для надання нових послуг на базі ІКТ. Надавати підтримку проведенню технічних, регламентних і експлуатаційних досліджень, для того щоб:

розширити доступ до орбітальних ресурсів, забезпечити глобальну гармонізацію використання частот і глобальну стандартизацію систем;

заохочувати партнерські відносини між державним і приватними секторами; і

сприяти наданню глобальних послуг високошвидкісного супутникового зв'язку для районів, що обслуговуються недостатньою мірою.

e) у межах національної електронної стратегії домагатися задоволенню особливих потреб людей похилого віку, інвалідів та інших вразливих груп населення, що знаходяться в несприятливому положенні, у тому числі за допомогою відповідних заходів адміністративного і законодавчого характеру, спрямованих на забезпечення повномасштабного включення зазначених груп в інформаційне суспільство. Сприяти і підтримувати поширення послуг супутникового зв'язку, пропонованих країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою іншим країнам регіонів, що розвиваються, для заохочення технічної і культурної інтеграції;

f) розробити і робити устаткування і послуги на базі ІКТ, зручні у використанні і доступні в ціновому відношенні для всіх, включаючи людей похилого віку, інвалідів та інших вразливих груп, що знаходяться в несприятливому положенні, а також сприяти розвиткові технологій, додатків і контенту, що відповідають їх потребам;

g) з метою зняття гостроти пов'язаних з неграмотністю проблем розробити прийнятні за ціною технології і комп'ютерних інтерфейси, що не використовують текст, для того щоб полегшити людям доступ до ІКТ;

h) на міжнародному рівні проводити науково-дослідні розробки, спрямовані на забезпечення наявності належного і доступного в ціновому відношенні устаткування на базі ІКТ для кінцевих користувачів;

i) для забезпечення доступу у віддалених районах, особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, і розширення можливостей низьковитратного підключення в країнах, що розвиваються, заохочувати застосування невикористовуваних потужностей радіозв'язку, включаючи супутниковий зв'язок

j) оптимізувати з'єднання між основними інформаційними мережами за допомогою заохочення створення і розвитку регіональних магістральних структур на базі ІКТ і комутаційних станцій Інтернет для зниження вартості міжмережних з'єднань і забезпечення більш широкого охоплення мережами доступу;

k) розробляти стратегію поширення в глобальному масштабі прийнятних за ціною можливостей підключення, тим самим сприяючи удосконаленню доступу. Установлювані на комерційній основі витрати на транзит і міжмережні з'єднання Інтернет повинні орієнтуватися на об'єктивні, прозорі і недискримінуючі параметри, з обліком роботи, що ведеться по цій темі;

l) заохочувати і стимулювати спільне використання традиційних засобів масової комунікації і нових технологій.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments