Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування

Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування

1. Що таке інформаційна революція?

2. Скільки інформаційних революцій було в історії розвитку цивілізації?

3. Що таке знання?

4. Що таке інформаційне суспільство?

5. Назвіть основні відмінні риси інформаційного суспільства?

6. За якими показниками характеризують інтеграцію країни в глобальне інформаційне суспільство?

7. Скільки і яких груп входить до індикатора інформаційного суспільства – ISI?

8. Хто призначає членів Форуму для обговорення загальних проблем побудови інформаційного суспільства?

9. Що таке принцип універсальної служби?

 

Роль усіх зацікавлених кіл у сприянні застосуванню ІКТ з метою розвитку

Вирішальне значення для розвитку інформаційного суспільства має ефективна участь усіх зацікавлених кіл, для чого необхідне співробітництво і партнерські відносини між усіма ними.

Дії Рівень

a) До 2005 року варто розробити для всіх країн національні електронні стратегії, включаючи нарощування необхідного обсягу людського потенціалу, з урахуванням національної специфіки;

b) розпочати на національному рівні організований діалог між усіма відповідними зацікавленими колами щодо розробки електронних стратегій для інформаційного суспільства й обміну зразками найкращої практики;

c) при розробці і здійсненні національних електронних стратегій зацікавлені кола повинні враховувати місцеві, регіональні і національні потреби і проблеми. У цьому контексті варто пропонувати приватному секторові брати участь у конкретних проектах розвитку інформаційного суспільства на місцевому, регіональному і національному рівнях;

d) кожна країна повинна до 2005 року створити принаймні одне діюче партнерство між державним і приватним секторами або партнерство між декількома секторами як зразок для подальшої діяльності;

e) визначити на національному, регіональному і міжнародному рівнях механізми, необхідні для встановлення і заохочення партнерських відносин між зацікавленими сторонами в інформаційному суспільстві;

f) вивчити ступінь можливості реалізації створення для корінних народів [корінного населення] на національному рівні порталів, у яких брали участь би всі зацікавлені кола;

g) до 2005 року відповідні міжнародні організації і фінансові установи повинні розробити власні стратегії застосування ІКТ із метою стійкого розвитку і як ефективний інструмент сприяння досягненню цілей Організації Об'єднаних Націй в області розвитку на межі тисячоріччя;

h) сприяти здійсненню ряду пов'язаних з цим заходів, у тому числі створенню схем бізнес-інкубаторів, наданню венчурного капіталу (на національному і міжнародному рівнях), установам державних інвестиційних фондів (у тому числі для мікрофінансування малих, середніх і мікропідприємств, реалізувати стратегії заохочення інвестицій, заходів щодо підтримки експорту програмного забезпечення), підтримку науково-дослідних мереж і парків програмного забезпечення.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments