Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

1. Теоретичні питання, які необхідно розглянути:

Цифрова́ нері́вність (англ. Digital divide) — (цифровий розрив, інформаційна нерівність, інформаційний або цифровий розкол, цифрове або електронне провалля, комп'ютерний вододіл і низка інших виразів використовуються як синоніми) - новий вид соціальної диференціації, що витікає з різних можливостей використання новітніх ІТ.

Термін, характерний прибічникам концепцій, що пов'язують долі інформаційних структур, засобів і процесів їх нерівномірного розповсюдження серед громадян з питаннями громадянських прав і матеріального добробуту.

Подолання глобальної цифрової нерівності, яка існує між багатими і бідними країнами було однією з головних цілей Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства.

Електронне урядування — спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій. Головною складовою електронного урядування є електронний уряд — єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та суб'єктами господарювання. Він не є доповненням або аналогом традиційного уряду, а лише визначає новий спосіб взаємодії на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення ефективності надання державних послуг.

Державні фінанси — це регульовані у визначеному правовому полі потоки коштів, які циркулюють у національній економіці через створювану на макрорівні систему централізованих грошових фондів, забезпечують вплив держави на економічний та соціальний розвиток країни через взаємозв'язок державних фінансових ресурсів з формуванням, розподілом, перерозподілом ВВП, національного доходу і національного багатства.

Бюджетне фінансування — надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, пов'язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій.

Бюджетне фінансування являє собою процес виділення, зарахування, розподілу та перерахування коштів на рахунки розпорядників коштів у межах, визначених кошторисами і затверджених у бюджеті.

Ґрунтується на двох основних принципах: плановості виділення та цільовому характері використання коштів.

Ґра́нти — грошові або інші засоби, що передаються громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення конкретних наукових досліджень, розробки законопроектів, підготовки кадрів та інших цілей на умовах, передбачених ґрантодавцем. Ґранти надаються безкоштовно і без повернення.

Станда́рт — документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization.

Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам. Результатом модифікації міжнародних стандартів є створення еквівалентних державних стандартів, які можуть відрізнятися:

одиницями вимірювання, способами їх позначення (наприклад використанням десяткової коми);

урядовими вимогами до якості та безпеки, спричиненими кліматичними, географічними, чи індустріальними факторами.

Міжнародні стандарти допомагають долати технічні бар'єри в міжнародній торгівлі, що спричинюються відмінностями стандартів розроблених окремо кожною нацією.

Міжнаро́дний та регіона́льний станда́рти — стандарти, прийняті відповідно міжнародним та регіональним органом стандартизації.

Міжнаро́дна торгі́вля — торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі товарами відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. При міжнародній торгівлі послугами клієнти та ті хто надають послуги є резиденти різних країн. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародний поділ праці.

«Міжнародна торгівля» полягає у переміщенні майна, товарів, послуг, капіталу чи персоналу через національні кордони через реалізацію угод, укладених за межами національних кордонів з метою задоволення потреб власних підприємств та бізнесу зарубіжжя.

«Міжнародна торгівля» — сукупність зовнішньої торгівлі різних країн світу, яка складається із ввозу (імпорту) товарів і послуг та їх вивозу (експорту). В її основі лежить міжнародний поділ праці.

«Міжнародна торгівля» — це важлива і найпоширеніша сфера міжнародних економічних відносин, яка відображає стан і перспективи просування різних товарних форм як між національними економіками, так і внутрі- та між транснаціональними корпораціями, що розглядають світ як єдиний світогосподарський простір.

 

2. Практичні завдання:

Практичне завдання № 1. Оцініть вимоги, як такі, що є важливими у Вашій взаємодії із системою державного урядування (табл. 1).

При відповідях використовуйте подану систему оцінювання важливості проблеми:

«1» - зовсім не важливо;

«2» - скоріше не важливо;

«3» - середньої важливості;

«4» - швидше важливо;

«5» - дуже важливо.

У кожному питанні оберіть одну відповідь (позначте)

Таблиця 1

Вимоги Ступені важливості проблеми

1 2 3 4 5

1 Урядова відповідальність за міжнародну торгівлю

2 Урядова відповідальність за зменшення цифрового розриву

3 Надання фінансової допомоги та доступність грантів для розвитку різноманітних програм

4 Гармонізація з міжнародними чи регіональними стандартами

5 Поліпшення державних фінансових потоків

6 Інше (вписати та проставити рейтинг):

 

Практичне завдання № 2. Як Ви вважаєте, який рівень державної підтримки впровадження систем електронного урядування характерний для України (табл. 2)?

При відповідях використовуйте подану систему оцінювання важливості проблеми:

«1» – повністю згоден із твердженням у лівій частині;

«2» – більшою частиною згоден з твердженням у лівій частині;

«3» – в дечому погоджуюсь з твердженням у лівій частині;

«4» – байдужий до обох відповідей;

«5» – в дечому погоджуюсь з твердженням у правій частині;

«6» – більшою частиною згоден з твердженням у правій частині;

«7» – повністю згоден з твердженням у правій частині.

У кожному питанні оберіть одну відповідь (позначте)

Таблиця 2

Вимоги Ступені важливості проблеми

1 2 3 4 5 6 7

Підтримка відсутня, вище керівництво країни цілком не розуміє необхідність впровадження даних систем

Існує суттєва підтримка, найвищим керівництвом країни розуміється необхідність цих процесів

Існує підтримка найвищим керівництвом, на регіональному та місцевому рівня розуміння відсутнє

Існує розуміння на всіх рівнях, відсутня технологічна можливість реалізації е-урядування:

на державному рівні

на регіональному рівні

в органах місцевого самоврядування

 

Методичні вказівки до виконання:

Ознайомившись з теоретичним матеріалом вказати свою думку у наведені таблиці та надати усне обгрунтування у вигляді діалогу зі слухачами та викладачем.

 

Практичне завдання № 3. Чи є у вас можливість:

 

Ні Так Якщо „Так", то вкажіть URL-адреси за напрямами

зв'язатися з вашим представником у місцевій владі? http://

 

зв'язатися з урядовими чиновниками? http://

 

зв’язатися з народним депутатом по Вашому виборчому округу http://

 

зв’язатися з народним депутатом по багатомандатному виборчому округу http://

 

зв’язатися з представниками інших органів влади http://

 

 

Методичні вказівки до виконання: використовуючи глобальну мережу Інтернет з’ясувати наявність потрібних Інтернет-порталів у мережі та продемонструвати звіти у вигляді слайдів про переваги і недоліки цих сайтів.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments