Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Механізм звільнення з роботи

Механізм звільнення з роботи
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Механізм звільнення з роботи


Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.
Державна служба зайнятості пропонує працівнику роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а  при її відсутності-здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії з наступним наданням йому роботи.
1.    За загальним правилом, коли йдеться про припинення трудових правовідносин, законодавство вживає поняття (припинення трудового договору), (розірвання трудового договору), (звільнення). Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 27 травня 1988 року Кодекс законів про працю був доповнений главою, що коментується, в якій з’явився новий термін (вивільнення працівників). За змістом розділу III-А КЗпП можна зробити висновок про те, що вивільнення працівників-це категорія, яка може застосовуватись лише щодо припинення трудового договору за підставою, зазначеною в п.1 ст. 40 КЗпП. Таке розуміння вивільнення працівників, яке випливає з розділу  III-А КзпП, слід визнати таким, що має нормативне значення.
2.    Закон вимагає попередити працівника про майбутнє вивільнення не пізніше ніж за два місяці. Отже,  попередити працівника можна і раніше. Але при більш ранньому попередженні працівника доцільно зазначити точну дату майбутнього звільнення. У такому разі при виникненні спору працівник не зможе посилатися на те, що він вважав, що власник скасував своє рішення про звільнення, а тому перестав підшукувати собі роботу і просить суд змінити дату звільнення на більш пізній строк.
3. Зі  встановленого двомісячного строку не виключається час знаходження у відпустці, період тимчасової непрацездатності, інший час, протягом якого працівник не працював з поважної чи неповажної причини. В принципі попередити працівника про  майбутнє вивільнення можна і в період, коли він на роботі відсутній. Але це можливо лише за умови, що працівник прийде на підприємство чи його особисто повідомлять про це під розписку в іншому місці. Висилати письмове попередження про майбутнє вивільнення поштою не рекомендується. Навіть якщо попередження вислане рекомендованим листом, працівник може послатися на те, що повідомлення не одержував, що його одержав, можливо, хтось із членів сімї, а йому самому його не передав.
4. У разі поновлення на роботі працівника, звільненого за п.1 ст.40 КЗпП, у зв’язку з порушенням правил вивільнення працівників, повторне звільнення про майбутнє звільнення. Така думка Верховного Суду України (п.54 Правових позицій щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. Розділ ХІV. Трудове право). Слід, проте, попередити, що законом безпосередньо таке правило не встановлено.
5.  Закон не встановлює будь-якої суворої санкції за порушення встановленого строку попередження працівника про майбутнє вивільнення. Виходячи з цього, Пленум Верховного Суду України не допускає можливості поновлення працівника на роботі лише тому, що він не був своєчасно попереджений про майбутнє вивільнення, і роз’яснює, що (недодержання строку попередження працівника при звільненні, якщо він не підлягає поновленню на роботі за іншими підставами, тягне лише зміну судом дати звільнення з урахуванням строку попередження, протягом якого він працював) (абзац шостий п.19 постанови  Про практику розгляду судами трудових спорів).
6.  Пункт 5 ст. 20 Закону (Про зайнятість населення) покладає на підприємства обов’язок попереджувати державну службу зайнятості про майбутнє вивільнення працівників не пізніше ніж за два місяці. У  такому попередженні, яке направляється письмово, зазначаються підстави, строки вивільнення, найменування професій (спеціальностей), кваліфікація вивільнюваних працівників, розмір оплати їх праці. Якщо підприємство не виконало обов’язок попереджувати державну службу зайнятості про майбутнє вивільнення працівників, чи не повідомило всіх перелічених вище відомостей, з  підприємства стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільнюваного працівника.
7.   Частина третя ст..22 Закону (Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності) дозволяє власникам здійснювати ліквідацію, реорганізацію підприємств (це стосується тільки підприємств і не поширюється на установи, організації), часткове зупинення виробництва, що тягнуть скорочення чисельності або штату працівників, тільки після завчасного надання профспілкам (очевидно, тим, що діють на підприємстві) інформації про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись, про терміни проведення звільнення. Не пізніше трьох місяців після прийняття рішення про здійснення таких заходів роботодавець повинен провести консультації з профспілками щодо запобігання звільненого, або зведення кількості звільнень до мінімуму, або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення. Проте, за невиконання цих обов’язків відповідальність підприємства не настає.
8.  При вивільнені працівнику має бути запропонована робота за відповідним фахом і лише при відсутності такої роботи-інша робота, яка є на підприємстві, установі, організації.
9.  На підприємство покладається також обов’язок представляти до державної служби зайнятості списки фактично вивільнених працівників не пізніше 10 днів після звільнення.  Підкреслимо, що це стосується лише звільнення у порядку вивільнення працівників. На випадки звільнення працівників за іншими підставами таке правило не поширюється. Але  санкція за неподання таких списків чи прострочення їх вельми сувора-все той же штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника(п.5 ст. 20 Закону (Про зайнятість населення). Очевидно, мається на увазі заробітна плата кожного звільненого працівника за 12 місяців, що передували місяцю, в якому цей працівник звільнений. При обчисленні суми зазначеної заробітної плати слід керуватися нормами Інструкції зі статистики заробітної плати.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить