Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Експеримент в соціології

Експеримент в соціології
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Експеримент в соціології

Експеримент соціальний – метод у соціології , який використовується для поглиблення аналітичного вивчення соц. реальності шляхом збору  інформації про чинники, які на неї впливають, про результати та наслідки такого впливу. Соціальний експеримент є способом одержання нових знань щодо причинно-наслідкових зв’язків між показниками функціонування, діяльності, поведінки соц. об’єкта і впливаючими на нього чинниками, якими можна керувати з метою поліпшення даної соц. реальності. Проведення соціального експерименту вимагає чітко сформульованої гіпотези про причинно-наслідкові зв’язки, можливості кількісного та якісного впливу чинників, які вводяться під час  експерименту і змінюють поведінку об’єкта дослідження, контролю діючих чинників, стану об’єкта та умов за час проведення експерименту. Головне завдання соціального експерименту полягає в тому, щоб, напр.. обравши для експериментування ту чи ін. групу, впливати на неї за допомогою певних чинників і стежити за зміною характеристик, які цікавлять дослідника для вирішення основного завдання.
Відрізняють реальні, тобто польові, і лабораторні соціальні експерименти. Під час польового соціального експерименту об’єкт знаходиться у природних умовах життєдіяльності. Члени групи можуть знати про експеримент, а можуть і не знати. Це залежить від того, наскільки інформованість може вплинути на хід експерименту. У лабораторних-експериментальна ситуація, а часто і самі експериментальні групи формуються, тобто є штучними, спец. створеними. За логічною структурою доказу гіпотез експерименти поділяються на лінійні і паралельні. Перші характеризуються тим, що досліджується одна й та сама група, яка є контрольною і експериментальною. У другому водночас беруть участь дві групи: контрольна і експериментальна. Характеристики контрольної групи не змінюються протягом всього експерименту, а а експериментальної – змінюється. У кінці експерименту – характеристики груп порівнюються і на цій підставі робляться висновки про причини та величини змін, що сталися.
У соціол. практиці досить широко використовуються модельні експерименти . Найбільш ефективною при цьому є людино-машинна система моделювання , в якій одна частина параметрів об’єкта формалізована , а ін. – залишається неформалізованою, і представлена у вигляді концепцій, сценаріїв, ціннісних орієнтацій людини, яка взаємодіє із заг. частиною у діалоговому режимі. Ускладнення соц. сфери, загострення кризових явищ у нашому сусп-ві, необхідність посилення регуляцій розвитку економ. та соц. процесів в умовах ринку обумовлює розширення сфери Е.с., зростання їх кількості і ролі в сусп. практиці . При цьому локальні Е.с. ( в масштабах трудових колективів, те ритор. спільнот ), для виявлення ефективності кожного з яких потрібен не один рік, слід супроводжувати синхронними багатоваріантними Е.с., а ще краще – соціетальними Е.с. ( в масштабах всієї країни ) .


 

You have no rights to post comments