Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Правове регулювання імпортно-експортних операцій

Правове регулювання імпортно-експортних операцій
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Правове регулювання імпортно-експортних операцій


Конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція) було укладено в 1980 р. Конвенція набрала чинності 1 січня 1988 року. Для України вона діє з лютого 1991 р.
Головна мета Конвенції – зменшити можливі спори, непорозуміння і труднощі викликані розбіжностями у правових системах.
Також укладено п’ять головних міжнародних актів щодо перевезення товарів:
1. Брюссельська конвенція про встановлення єдиних правил про коносамент 1924 р. (Гаазькі правила). Гаазькі правила широко застосовуються як типовий договір морського перевезення товарів. У 1968 р. до конвенції було внесено зміни. Нова редакція отримала назву «Правила Гаага-Вісбі».
2. Гамбурзька конвенція 1978 р. Про морські перевезення вантажів. Конвенція набрала чинності, але на практиці не застосовується.
3. Варшавська конвенція 1929 р. для уніфікації деяких правил щодо міжнародних повітряних перевезень. Вона доповнюється декількома додатковими протоколами та угодами:
•    Гаазький протокол 1955 р. про поправки до конвенції про уніфікацію деяких правил щодо повітряних перевезень;
•    Монреальська угода 1966 р.;
•    Гватемальський протокол 1971 р.;
•    Монреальські протоколи 1975 р.
4. Конвенція 1956 р. Про контракти міжнародних автомобільних перевезень товарів (Конвенція CMR);
5. Угода про міжнародні залізничні перевезення 1980 р. (Конвенція КОТІФ).
В Україні зовнішньоекономічні зв’язки регулюються Законом про ЗЕД, Митним Кодексом, законами України про митне регулювання, Єдиним митним тарифом України, та міжнародними договорами України.
Акти, що стосуються торгівлі та інших видів підприємницької діяльності, приймають різні органи. Наприклад, в Україні їх видають такі державні органи: Міністерство економіки та питань європейської інтеграції; Державна митна служба; Національний банк; Кабінет Міністрів; Верховна Рада.
Майже постійним супутником експортних процесів є антидемпінгове розслідування. З 1990 р. до 30 червня 2003 р. У світі було розпочато 2719 антидемпінгових розслідувань, з яких у 1254 випадках вжито антидемпінгових заходів. Ці заходи проти української продукції, за даними міністерств економіки та промислової політики, провадяться в 10 країнах за 16 товарними групами.
Імпорт можна обмежувати:
•    через митні тарифи. Чим вищі митні тарифи, тим вищою буде ціна імпортованого товару. Якщо мито буде дуже високим, то це може змусити імпортера відмовитися від ввезення товару в країну. Для імпортера важливо заздалегідь знати і своєчасно одержувати інформацію про зміни в ставках ввізного мита. Бажано, щоб всі відомості про імпортні мита, у тому числі про зміни в їхніх ставках, публікувалися заздалегідь, ще до його введення в дію. За характером мито буває:
    сезонне – застосовується для оперативного регулювання міжнародної торгівлі продукцією сезонного характеру, насамперед сільськогосподарською;
    антидемпінгове – застосовується у випадку імпорту товарів за ціною, нижчою за звичайну ціну;
    компенсаційне – застосовується при імпорті тих товарів, у виробництві яких прямо чи опосередковано використовувалися субсидії країни-експортера.
•    нетарифними засобами обмеження імпорту вважають:
    ліцензування імпорту. Ці інструменти використовуються Україною в особі її державних органів у таких випадках:
-    в разі різкого погіршення розрахункового балансу України, якщо негативне сальдо його перевищує на відповідну дату 25% від загальної суми валютних вимог України;
-    в разі досягнення встановленого Верховною Радою України рівня зовнішньої заборгованості;
-    в разі значного порушення рівноваги по певних товарах на внутрішньому ринку України, особливо по сільськогосподарській продукції, продуктов рибальства, продукції харчової промисловості та промислових товарах народного споживання першої потреби;
-    за необхідності забезпечити певні пропорції між імпортною та вітчизняною сировиною у виробництві;
-    в разі порушення суб’єктом ЗЕД правових норм цієї діяльності, встановлених законом (як санкція запроваджується режим ліцензування);
-    відповідно до міжнародних товарних угод, які укладає або до яких приєднується Україна (запроваджується режим квотування).
В Україні використовують такі види експортно-імпортних ліцензій:
-    генеральна - відкритий дозвіл на експортно-імпортні операції по певному товару або з певною країною протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару;
-    разова (індивідуальна) – разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для кожної конкретної операції конкретним суб’єктом ЗЕД на період, необхідний для здійснення експортно-імпортної операції;
-    відкрита – дозвіл на експорт або імпорт протягом певного періоду часу з визначенням його загального обсягу;
-    антидемпінгова – належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару, який є об’єктом антидемпінгового розслідування та антидемпінгових заходів;
-    компенсаційна – належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару, який є об’єктом антисубсидиційного розслідування та компенсаційних заходів;
-    спеціальна – право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару, який є об’єктом спеціального розслідування.
    квотування здійснюється шляхом запровадження режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту або імпорту за цими ліцензіями не повинен перевищувати обсягу встановленої квоти.
Під митним контролем розуміють сукупність заходів, які здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання норм, установлених митним кодексом України, законами, і іншими підзаконними актами.
Митний контроль здійснюється шляхом:
•    перевірки документів і відомостей, необхідних для митного контролю;
•    митного огляду (огляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);
•    обліку товарів і транспортних засобів, які переміщаються через митний кордон України;
•    перевірки системи звітності й обліку товарів, які переміщаються через митний кордон України, а також своєчасності, вірогідності, повноти нарахувань і сплати податків, і зборів, які відповідно до законів стягуються при переміщенні товарів через митний кордон України;
•    огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі й інших місць, де знаходяться або можуть перебувати товари й транспортні засоби, які підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, контроль покладений на митні органи законом.
У випадку вивозу за межі митної території України товарів і транспортних засобів митний контроль починаються з моменту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення і їхнього декларування в установленням порядку.
У випадку ввозу на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль починається з моменту перетинання ними митного кордону України.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить