Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Комплексні економічні перетворення, що відбуваються в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні - з іншого.
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що для кожного підприємства, що розвивається, рано чи пізно настає момент, коли його починають не задовольняти характеристики вітчизняного ринку, політичний клімат чи економічні умови в державі, тому виникає питання виходу підприємства на зовнішні ринки. Для України це доволі актуальне питання, але нестача фінансових засобів, стан основних засобів, невідповідність продукції міжнародним стандартам, а також застарілість технологій, є для багатьох підприємств одними з основних причин, що перешкоджають виходу на закордонні ринки. В Україні існують підприємства, продукція та послуги яких є конкурентоздатними не лише на вітчизняному ринку, а потенціал виробництва перевищує внутрішні потреби країни. Тому для збільшення обсягу продажу продукції та більш ефективного використання виробничих потужностей цим підприємствам необхідно шукати нові ринки збуту. Компанії, що вирішила вийти на іноземний ринок, необхідно взяти до уваги існування безлічі обмежень і перешкод у міжнародній торгівлі — як у країні, на ринок якої воно збирається вийти, так і в своїй власній.
Значення зовнішньоекономічної діяльності в розвитку всіх країн, у тому числі й України, постійно зростає. Історичний досвід підтверджує вигідність розширення участі країн у міжнародному поділі праці і різноманітних формах міжнародного бізнесу. І навпаки, згортання зовнішньоекономічної діяльності неминуче призводить до уповільнення соціально-економічного розвитку країни, виникнення складних проблем, які неможливо вирішити не лише в економіці, але і в інших сферах суспільного життя. Але в жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку. Економічну стійкість підприємств на конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з управлінням підприємством у довгостроковому періоді — стратегією. Цей підхід закладено в основу фінансового менеджменту ЗЕД.
Вітчизняним організаціям останні кілька років критичну ситуацію створюють динаміка ринку, що важко прогнозується, безліч нових директивних рішень і законодавчих актів, танучі внутрішні ресурси і зростання агресивності зовнішнього середовища, особливо у фінансовій сфері. В цих умовах велике значення відводиться вдалому застосовуванню в практику підприємств ідей і технологій стратегічного управління. Для досягнення успіху необхідне не тільки знання теоретичних засад стратегічного управління, а й ретельність, дисциплінованість, з якою розробляють і реалізують стратегії. В умовах розвинутого ринку розробка і застосування стратегій — одна з найважливіших функцій керівників фірм вищої ланки.
Основою стабільного розвитку будь-якого промислового підприємства в довгостроковому періоді є наявність стратегічного плану дій, складеного з урахуванням очікуваних вимог споживачів відносно якості продукції й передбачуваних обсягів споживання. Для досягнення планованих показників виробництва й збуту продукції в рамках управління підприємством оцінюються можливості розкриття потенціалу компанії у двох головних напрямках: збільшення продажів традиційним покупцям у вже освоєному секторі ринку й розширення ринків збуту шляхом виходу на нові ринки, що швидко ростуть та характеризуються високим попитом і недостатнім ступенем його задоволення.
Формування й реалізація експортної стратегії здійснюється в рамках загальної стратегії діяльності підприємства. Узгодження стратегій підприємства на внутрішньому й зовнішньому ринках визначається межами рентабельності діяльності підприємства на кожному з них.
При визначенні пріоритетів, спрямованих на чіткий поділ ресурсів, необхідних для реалізації як експортної стратегії, так і стратегії розвитку на внутрішньому ринку, одну з найважливіших ролей грає виробничий потенціал підприємства. Саме на виробничі фонди найбільше впливає поділ ресурсної бази, призначеної для реалізації стратегічних планів. Це пов'язане з тим, що технологічне встаткування, виробничі площі, інструментальна база й конструкторські розробки вимагають більшої диференціації і їхнього пристосування до виробництва продукції, призначеної на експорт.
Велике значення має й кадровий ресурс, що пояснюється необхідністю чіткого й правильного формування стратегії виходу й розвитку діяльності підприємства на складному зовнішньому ринку, а також необхідністю виконання нестандартних завдань протягом усього циклу реалізації продукції на експорт: від пошуку закордонних замовників і узгодження технічних і контрактних питань до процесу виготовлення, упакування й доставки продукції за кордон. Наявність висококваліфікованих фахівців, що діють у сфері зовнішньоторговельної діяльності, що виконують проектні роботи й здійснюють виробництво експортної продукції, здатне вплинути на результативність реалізації обраної зовнішньоторговельної стратегії.


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить