Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Граничні елементи класифікації

Граничні елементи класифікації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Граничні елементи класифікації

Побудовану класифікацію можна охарактеризувати за допомогою граничних   елементів.   Назвемо   граничним   елементом   стан,   який   у відповідності до побудованої класифікації:
- належить множині Е - П;
- може виявитися в іншому класі при зміні тільки одного значення діагностичної ознаки.
Граничні елементи називаються так тому, що вони знаходяться на "межі" між двома класами рішень (вони мають багато значень ознак, характерних для кожного з класів).
Зазначимо, що при побудові класифікації граничні елементи не можуть бути перевірені за допомогою відношення домінування за характерністю, тому вони пред'являються експерту повторно після побудови класифікації. Виявляється, що граничні елементи можуть бути застосовані для опису правил класифікації, які підсвідомо використовуються експертами.
Вирішальні правила експертів. Дослідження показали, що граничні об'єкти класів можуть бути достатньо точно описані порівняно невеликою кількістю правид, які мають структуру дерева
Верхнє коло (корінь дерева) представляє собою сукупність значень діагностичних ознак, найбільш важливих для даного класу (з точки зору експерта). До них додається певна кількість характерних для даного класу значень менш важливих ознак (нижні кола). Варто зазначити, що як повна сукупність граничних об'єктів, так і описуючі  їх  вирішальні  правила можуть  бути  отримані  тільки   при побудові повної і несуперечливої бази знань, яка містить рішення експерта відносно всіх можливих об'єктів. Часткова база знань не дає уявлення про фактичні вирішальні правила, які використовуються експертом.
Проведені експерименти  в задачах диференційної діагностики дали       змогу отримати нові дані про систему вирішальних правил, які використовуються експертами . Ці результати можна коротко охарактеризувати так.
1. Граничні елементи можуть бути описані набором  простих за структурою діагностичних правил.
2. Кожне   з   правил   описує   частину   граничних   елементів,   які розділяють класи рішень.
3. Експерт витрачає на класифікацію граничного елемента у два - три рази більше часу, ніж на класифікацію стану об'єкта, який знаходиться всередині класу.
4. Кількість вирішальних правил обмежена обсягом короткотермінової пам'яті і не перевищує вісім.
5. Найчастіше за все вирішальне правило представляє собою дерево, побудоване на значеннях діагностичних ознак. Найбільш суттєві для класу рішень значення знаходяться у корені дерева. До них додається сукупність комбінацій значень інших ознак.
6. Основними підсвідомими операціями, які виконують експерти, є:
виділення в описі об'єкта найбільш інформативних значень ознак (які    відповідають    кореневі    дерева);
підрахунок    кількості характерних для даного класу і рівноінформативних значень інших ознак.
Наведені результати дають змогу зрозуміти, як експерт здійснює класифікацію об'єктів, які описуються багатьма ознаками. Найбільш ймовірний, який поєднується з відомими даними, процес класифікації полягає в наступному.
1. На  основі   багаторічної   практики   експерт   "запасає" у  своїй довготривалій пам'яті сукупність вирішальних правив, які дають змогу описати межі класів рішень. Кількість цих правил невелика і не перевищує обсягу короткотермінової пам'яті.
2. При пред'явлені чергового об'єкта експерт "переносити" в короткотермінову пам'ять вирішальні правила, порівнює з ними об'єкт і встановлює належність його до певного класу рішень. Якщо ці правила не дають змоги класифікувати об'єкт, він замінює їх іншими з повної множини правив, які наперед вироблені на основі своєї довголітньої практики.


 

You have no rights to post comments