Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Формальна постановка задачі класифікації об'єктів

Формальна постановка задачі класифікації об'єктів
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Формальна постановка задачі класифікації об'єктів

Задача класифікації з явними діагностичними ознаками може бути сформульована так.
Дано: N - кількість діагностичних ознак; Wt (і = 1, N ) - кількість впорядкованих і, як правило, вербальних оцінок якості на шкалі і-ої діагностичної ознаки; Xt = {х1і, х2і ..., xw1) - множина оцінок на шкалі і-ої ознаки; Q - кількість діагностичних класів (Р1, Р2 ., PQ), до яких можуть належати об'єкти, що класифікуються. Декартовий добуток А = X1*X2*X3*.Xn визначає множину всіх гіпотетично можливих станів, які описуються діагностичними ознаками. Стан ai що належить А, описується вектором (аі1,аі2...,аjN), де j-им компонентом є одне із значень на шкалі і-ої діагностичної ознаки.
Потрібно: на основі знань експерта класифікувати всі вектори ai встановивши належність кожного з їх до одного або кількох класів рішень.
Особливістю даної постановки задачі є наступне. Припустимо, що експерт визначив повний набір діагностичних ознак, необхідних йому для розв'язання задачі класифікації. Цим задане повний простір всіх можливих станів об'єкта дослідження. У наведеній вище постановці задачі вперше ставитися за мету побудова повної класифікації, тобто класифікації усіх можливих станів об'єкта дослідження. На відмінну від цього в інших постановках зазвичай йдеться про вплив якоїсь частини знань. Дана постановка задачі ґрунтується на припущенні, що експерт володіє повнотою знань.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить