Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Характер експертних знань

Характер експертних знань
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Характер експертних знань

Виникають природні запитання. Чи не можна якимось чином зберегти експертні знання для майбутніх поколінь? Чи можна "випитати" у експерта, як він розв'язує ті чи інші задачі?
Відповідь на ці запитання заперечна. Однією з найбільш важливих характеристик експертного знання є його підсвідомий характер. Експертне знання не можна вербалізувати. Це означає, що, впевнено розв'язуючи свої професійні задачі, експерт не може пояснити іншим, як саме він це робить.
Вважається, що вміння людей не піддаються вербалізації, поясненню. Експерти не мають свідомого доступу до своїх правил прийняття рішень. Усі спроби розпитати експертів, як вони це роблять, нічого не дає, так як люди в кращому-випадку можуть вербалізувати лише найбільш прості елементи своїх правил. У ряді випадків навіть прямі підказки і обіцянки додаткової винагороди не дають змоги дізнатися від експерта правдоподібного пояснення правил, якими він керується при прийнятті рішень. Вважається, що вміння зберігаються в інших частинах мозку людини, ніж декларативні знання.
Труднощі отримання експертних знань. В останні 20 років перенесення експертних знань в комп'ютер стало однією з центральних проблем штучного інтелекту.
Навіщо ж потрібно передавати людські вміння і досвід комп'ютеру? Перш за все для того, щоб досвідом і знаннями кваліфікованого спеціаліста користувалися не тільки ті люди, з якими він стикається, а значно ширше коло можливих користувачів. Друга, не менш важлива мета - не втратити зі зміною поколінь вміння і знання досвідчених людей, залишити їх у спадок людству.
Сама по собі можливість побудови штучної системи, що володіє людським вміннями розв'язувати складні задачі в тих чи інших областях діяльності, досить приваблива. Але на шляху її вирішення стояти суттєві труднощі. Перерахуємо основні з їх.
1. Людина не може повідомити загальні абстрактні правила, якими керується, розв'язуючи ту чи іншу конкретну задачу, тому що її вміння найчастіше зберігаються на підсвідомому рівні.
2. У будь-якій області діяльності є велика кількість (десятки і сотні тисяч)    можливих практичних ситуацій, при аналізі яких проявляються вміння людини.  Бажано, щоб цими вміннями в повному обсязі "оволодів" комп'ютер, що вимагає великої праці і часу експертів.
3. Люди, які передають комп'ютеру у тому чи іншому виді своїзнання і вміння, неминуче помиляються. Чим би не була викликанаконкретна помилка - втомою, неуважністю, трудністю ситуації, - безпомилкових експертів, на жаль, не буває.
Зазначимо, що існують різні види людських вмінь, і для побудови їх комп'ютерних аналогів потрібна сукупність різних підходів. Підхід, який дозволяє будувати повні несуперечливі і достатньо великі бази експертних знань (вмінь) для певного класу задач: задач класифікації з явними ознаками.
Задачі класифікації об'єктів, які описуються багатьма ознаками, широко розповсюджені на практиці. В загальному це виглядає так. Є об'єкти, які описуються багатьма ознаками. Необхідно встановити належність цих об'єктів до певних класів рішень. Найбільш важлива характеристика таких задач прийняття рішень - їх повторюваність: люди розв'язують дані задачі багаторазово, виробляючи навички найбільш успішного, ефективного рішення. Кількість повторних рішень різна для різних областей професійної діяльності.
Ознаки, значення яких характеризує об'єкт і дає змогу встановити належність до того чи іншого класу, задані так, що їх вимірювання можуть, як правило, здійснюватися або іншою людиною, або пристроєм.
Назвемо задачами класифікації з явно заданими ознаками такі задачі, в яких мистецтво експерта проявляється в основному в умінні "бачити" через задану сукупність значень окремих ознак цілісний образ об'єкта.
Задачі класифікації з явними ознаками широко розповсюджені в людській практиці. Далі мова буде йти тільки про такі задачі.


 

You have no rights to post comments