Типи знань
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Типи знань

Знання, яке одне людське покоління передає іншому, може бути умовно поділене на два типи. Один з їх - факти, повідомлення, теорії задачі тощо, які описуються в книгах, підручниках з різних дисциплін і областей наук. Другий тип - людське вміння розв'язувати задачі, писати музику, лікувати хворих, знаходити несправності в машинах і апаратах тощо.  Якщо  знання   першого  типу  (його  називають  декларативним знанням) може бути отримане в результаті первинного процесу навчання в школі, в університеті, то оволодіти знанням іншого типу (вмінням) значно складніше. У житті вміння передаються найчастіше від вчителя до учнів   і   вдосконалюються   в   процесі   практичної   роботи   шляхом розв'язання великої кількості задач. Досвідченого професіонала, який досконало володіє вмінням приймати рішення, називають експертом.
Як людина стає експертом? Яку роль в цьому становленні відіграють досвідчені вчителі, вроджені здібності, тривалість і інтенсивність вправ? Ці питання протягом останніх років знаходяться в центрі уваги багатьох дослідників. Зупинимося коротко на деяких достатньо підтверджених характеристиках експертного знання (вміння).
Час і умови становлення експерта. Перш за все, процес становлення експерта є досить тривалим. Встановлено, що потрібно не менше 10 років, щоб за сприятливих умов стати експертом в якій-небудь області професійної діяльності. Цей факт є універсальним: він справедливий для різних життєвих областей.
Дослідження показали, що велику роль в становленні експерта відіграють постійні вправи. Два фактори - час вправ і керівництво досвідченого вчителя, особливо на перших кроках навчання є основними. Як вияснилося, природні здібності людини - також важливий чинник, але вони відіграють значно меншу роль і можуть бути сильно розвинуті шляхом постійних вправ, що справедливо для всіх людей, що не мають будь-яких вроджених дефектів. Спостереження показують, що рівень майстерності прямо пропорційний часу, витраченому на вправи.
Трансформація системи переробки інформації. Вважається, що за час становлення експерт набуває нових якостей. У його мозку виникають особливі структури зберігання спеціально організованої інформації. Такі структури прийнято називати базами знань.
Як випливає з моделі людської пам'яті, вона умовно поділяється на короткотермінову і довготривалу. Ці два види пам'яті розрізняються за обсягом і часом переробки і зберігання інформації. Аналіз проблеми і прийняття рішень здійснюється зазвичай в короткотерміновій пам'яті, яка має обмежений обсяг. Зате ця пам'ять достатньо швидка, і відомості, які в ній знаходяться, завжди під рукою. Обсяг довготривалої пам'яті дуже великий, але доступ до неї вимагає значно більше часу.
Існує достатньо перевірена гіпотеза про те, що експерти в результаті багаторічних вправ отримують можливість швидкого доступу до певної частини довготермінової пам'яті, створюючи так звану робочу пам'ять, яка бере участь при розв'язанні задач.
Ієрархічні структури зберігання знань. Знання, якими володіє експерт, організовані спеціальним чином, що полегшує їх пошук і ефективне використання. Отримана за роки навчання інформація не зберігається "як потрапило", вона організована в межах певних структур.
Перш за все, розв'язуючи протягом багатьох років схожі задачі, експерти виробляють свій погляд, тобто вміння описувати задачі сукупністю ознак, які дозволяють успішно проводити аналіз. Як правило, виникає економний (за складом) і ефективний (при використанні) набір ознак, які описують стани окремих об'єктів.
Далі за такими ж ознаками відбувається групування об'єктів, які забезпечують зручне зберігання інформації і швидкий доступ до неї. Отже, універсальною структурою є ієрархічна: інформація групується за деякими загальними ознаками, ті в свою чергу також об'єднуються в групи і т.д. Виникає сховище знань, схожих на енциклопедію, яка має індекси для швидкого пошуку.
Риси поведінки експерта.
Отже, пам'ять експерта влаштована спеціальним чином. Як це проявляється на його поведінці?
Загальновизнаними рисами поведінки експерта є не тільки швидке розв'язання задач, але й швидкий перехід від розгляду задачі до її розв'язання.
Відомо, що експерти майже безпомилково розв'язують складні задачі. Вони є унікальними особистостями, які володіють безцінним знанням і вміють ефективно використовувати їх.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить