Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Механізм логічного висновку

Механізм логічного висновку
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Механізм логічного висновку

Цей механізм здійснює пошук рішення побудовою ланцюжків логічних доведень (МЛД). МЛД - це програма, що працює з БД, виконуючи логічні й арифметичні операції. Він імітує процес міркувань експерта так саме, як БЗ імітує його пам'ять.
У процесі формування логічного висновку МЛД формулює власне висновок та керує ним. Висновок обмежується обробленням правил, враховуючи існуючі правила і факти з робочої пам'яті та додаючи в неї нові факти при спрацюванні певного правила. Дія компоненту висновку ґрунтується на застосуванні правила висновку. Його суть полягає у формулі: нехай відомо, що істинним є твердження А й існує правило вигляду "ЯКЩО А, ТО В"; тоді твердження В також є істинним. Правило спрацьовує за кількості фактів, що задовольняють його ліву частину: якщо умова істинна, то має бути істинним також висновок.
Керуючий компонент включає послідовність і принципи виконання правил. Цей механізм керує процесом консультації, зберігаючи для користувача інформацію про здобуті висновки, і запитує в нього інформацію, коли для спрацювання чергового правила в базі фактів не вистачає даних. Керуючий компонент виконує такі функції:
1. Зіставлення (якщо зразок правила зіставляється з наявними фактами).
2. Вибір (якщо в конкретній ситуації можуть бути застосовані відразу кілька правив, то з їх вибирають одне, яке найкраще відповідає заданому критерію - вирішенню конфлікту).
3. Спрацювання (якщо зразок правила при зіставленні збігається з певними фактами з БД, то правило спрацьовує).
4. Дію (робоча пам'ять зазнає зміни доданням в неї висновку з правила, що спрацювало. Якщо в правій частині правила є вказівка на певну дію, то воно виконується. Це, наприклад, відбувається в системах забезпечення безпеки інформації).
Механізм логічного висновку працює циклічно. В кожному циклі він переглядає всі правила, щоб виявити серед їх ті, умови яких збігаються з відомими на даний момент фактами з робочої області. МЛД визначає також порядок застосування правив. Після вибору правило спрацьовує, його висновок заноситися в робочу пам'ять (базу фактів). Потім цикл повторюється знову.
Більшість реальних проблем - слабко структуровані, тобто визначення початкового та залишкового станів, вибір операторів є частиною проблеми, простір рішень - не обмежений. З усіх проблем МЛД головними є:
-  визначення точки, з якої потрібно починати процес міркування;
- як діяти, якщо на певному кроці можливі кілька ліній міркувань.
Найпростішими методами вирішення першої проблеми є прямий ланцюжок (від фактів до мети) і зворотний (від мети до фактів) ланцюжок міркувань.
Прямий висновок більш загальний, оскільки він дає змогу переглянути все дерево можливих рішень і знайти всі проміжні вершини. При цьому, очевидно, втрачається одна з основних переваг EC - можливість швидкого знаходження рішення у великого просторі пошуку. В цьому випадку необхідно передбачити апарат відсікання окремих гілок дерева рішення з метою скорочення простору пошуку, який нерідко може виявитися нескінченним.
Зворотній висновок служить механізмом перевірки гіпотез і тому завжди приводить до рішення про істинність або помилковість гіпотези. Однак, якщо простір ймовірних гіпотез великий і відсутні застереження про їх прийнятність, то зворотний висновок не ефективніший від прямого. На практиці у процесі розв'язування задач у реальних ПС доцільно поєднувати на різних етапах роботи прямий та зворотний МЛД.
Для вирішення другої проблеми використовують пошук "у глибину" і "вшир". У першому випадку процес розвивається за однією з гілок дерева рішення до термінальних (кінцевих) вершин. Якщо виявлені вершини не будуть рішенням, то досліджується наступна гілка (як правило, зліва направо), і процес продовжується в режимі "відкату із забуванням". Другий режим управління висновком зводиться до дослідження всіх гілок дерева рішень, що виходять із початкового пункту завдовжки в один маршрут.
Найдоцільнішим є поєднання пошуку "вшир" із пошуком "у глибину", що зводиться до переглядання кожної гілки дерева рішення просуванням не на один крок, а на число кроків, встановлене самою EC. У поєднанні з відсіканням гілок за результатами переглядання цей метод, як і поєднання прямого та зворотного висновків, є найоптимальнішим.
Логічний висновок поділяється на монотонний і немонотонний. За монотонним висновком здобуті у процесі роботи системи факти не переглядають, тобто вважаються істинними до закінчення її роботи. За немонотонного висновку факти не зберігають свою істинність у процесі роботи системи. Немонотонність висновку важлива при роботі EC з динамічним зовнішнім середовищем, особливо при функціонуванні в реальній масштабі годині.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить