Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Компоненті експертної системи

Компоненті експертної системи
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Компоненті експертної системи

База знань. Однією з найскладніших задач побудови EC є задача побудови БЗ - системи, яка охоплює розроблення та заповнення структури БЗ.
Процес формування БЗ є інтерактивним із можливим поверненням з подальшого етапу проектування на попередній. Одним із найскладніших моментів процесу формування БЗ, що зумовлює інтерактивні повернення, є здобуття знань від експерта з їх дальшою формалізацією. Оскільки багато висновків експерт вважає очевидними, а деякі використовує інтуїтивно, буває дуже важко одержати від нього зв'язну, логічно послідовну інформацію про процес розв'язування задачі.
У будь-який момент часу в системі фігурують три типи знань:
- структуровані знання - статичні знання про систему. Після того як ці знання виявлено, вони вже не змінюються;
- структуровані динамічні знання — змінні знання про систему. Вони поновлюються в міру виявлення нової інформації;
-  робочі знання - знання, що застосовуються для розв'язання конкретної задачі або проведення консультації. На сучасному етапі розвитку EC використовується кілька форм подання знань в інформаційній моделі EC, три з їх вважають основними: логіка предикатів, семантичні мережі та фрейми.
Логіка предикатів. В основі подання знань засобами логіки предикатів є мова математичної логіки, що дає змогу формально описувати поняття ПС та зв'язок між ними у вигляді фактів і правив.
Факт - це доведене твердження про об'єкт ПС. За широкий трактування об'єкта в EC фактами є фізичні об'єкти, поняття, дії, події. Кожній об'єкт описується властивостями, атрибутами, наприклад баланс (код ряду, сума, дата). Всі факти в БЗ поділяються на статичні та динамічні. Перші описують незмінні об'єкти, другі - об'єкти, атрибути яких змінюються в часі.
Правило є імплікацією, поданою у такій формі:
ЯКЩО <умова>, ТО <висновок>.
Істинність висновку залежить від істинності розуму, причому умови  можуть бути простими і складними, пов'язаними відносинами І, АБО, НІ. Наприклад: "фірма А є конкурентом фірми В, якщо обидві вони продають один і тій самий товар X в одному й тому самому регіоні У".
З кожним твердженням може бути пов'язане певне число в інтервалі від -1 до +1, яку відображає міру впевненості в істинності значення, що є неформальною оцінкою надійності фактів.
До переваг подання знань у вигляді фактів і правив належать спрощення конструкції EC, модульний принцип побудови, можливість зміни та розширення БЗ, організація розпаралелювання міркувань.
Семантичні мережі. Це найдавніша форма подання знань у теорії штучного інтелекту. Семантична мережа відображає сукупність об'єктів ПС та відносини між ними. Об'єктами є вершини (вузли) мережі, а відносинами - дуги, що з'єднують їх.
У семантичну мережу включають тільки необхідні для розв'язання прикладних задач об'єкти ПС. Ними можуть бути події, дії, узагальнені поняття або властивості об'єктів.
Вершині мережі з'єднуються дугою, якщо відповідні об'єкти ПС знаходяться в певному відношенні. Найпоширенішими є такі типи відношень:
БУТИ - означає, що об'єкт належить до певного класу;
МАТИ - дає змогу задавати властивості об'єктів;
БУТИ НАСЛІДКОМ - відображає причинно-наслідкові зв'язки. В EC не встановлюються обмеження на форму та особливості зв'язків. Зв'язана структура може бути деревоподібною, мережною, мати цикли та петлі.
Семантична мережа придатна для подання не тільки фактичної інформації, а й правил логічного висновку. Для логічного висновку в ній потрібно створити причинно-наслідкові зв'язки.
Основна перевага семантичних мереж - наглядність - стає недоліком за значного збільшення обсягу БЗ. Для подолання таких труднощів використовується метод ієрархіїзації мереж (виділення на них локальних підмереж).


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить