Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Методики оцінки ефективності управління підприємством

Методики оцінки ефективності управління підприємством
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Методики оцінки ефективності управління підприємством

Разом з безпосередньою оцінкою ефективності управлінських рішень необхідно використовувати методики оцінки ефективності управління підприємством в цілому. Розглянемо деякі з них.
Методика оцінки ефективності управління, заснована на діагностичному обстеженні всієї системи управління підприємством. На основі послідовного аналізу згрупованих по блоках проблем управління підприємством, дана методика підводить до оцінки економічної ефективності заходів щодо автоматизації і раціоналізації процесу управління. Оригінальність даного підходу полягає перш за все в тому, що вона пропонує як ефект розглядати величину виробничих втрат, яких вдається уникнути завдяки вдосконаленню системи управління. Даний підхід був використаний на автозаводі, що опинився в кризовій ситуації. Криза була успішно подолана.
Функціональний підхід до оцінки ефективності управління підприємством базується на виробленні приватних оцінок ефективності окремих функцій управління: маркетингу, планування, організації і контролю. Цей підхід найбільш прийнятний для оцінки ефективності внутрішньо фірмового управління. Він дозволяє визначити конкретні порушення у функціонуванні системи управління підприємством.
Ресурсний підхід до оцінки ефективності управління підприємством полягає у визначенні ефективності використовування имеемых на підприємстві ресурсів, задіяних в досягненні намічених цілей. Всі ресурси при цьому можна згрупувати таким чином: капітал, матеріальні ресурси, трудові ресурси і інформація. Розрахувавши приватні значення ефективності управління даними ресурсами, ми можемо, застосувавши відповідний економіко - математичний апарат, дати узагальнюючу оцінку ефективності управління підприємством.
В основі цільового підходу до оцінки ефективності управління підприємством лежить аналіз ступеня виконання поставлених перед підприємством цілей. Тут важливо чітко визначити ієрархію цілей і їх взаємозв'язок.
Самою комплексною є оцінка ефективності управління підприємством з погляду економічного механізму менеджменту, який включає внутрішньо фірмове управління, управління виробництвом і управління персоналом. Ця оцінка дозволяє врахувати безліч чинників, що впливають на систему управління і діяльність по її вдосконаленню, у тому числі рівень стимулювання, соціально-психологічні, комунікативні і т.д.
Іншим нетрадиційним підходом до оцінки ефективності управління може бути підхід з позицій технології менеджменту. Суть його полягає в оцінці ефективності технологічних етапів менеджменту: вироблення цілей і стратегії розвитку фірми, процесу ухвалення і реалізації управлінських рішень і інформаційного забезпечення менеджменту.
Подібний підхід дозволяє врахувати особливості, властиві конкретному підприємству. Це досягається встановленням суто індивідуальних значень математичних терезів для кожної приватної оцінки ефективності технологічних етапів і строге індивідуальними значеннями показників, використаних для розрахунку приватних оцінок. Таким чином задача оцінки ефективності управління підприємством зводиться до розрахунку приватних оцінок ефективності технологічних етапів управління і вироблення їх математичних терезів.
Основною проблемою розрахунку приватних оцінок ефективності є вироблення адекватних критеріїв. Найприйнятнішою формою представлення приватних оцінок є коефіцієнтний метод уявлення.
Виходячи з цього як самий ємкий критерій оцінки ефективності етапу вироблення цілей і стратегії має сенс вибрати ступінь відповідності цілей і стратегії фірми її економічній політиці. Для розрахунку даної приватної оцінки доцільно застосовувати методи експертної оцінки, в частості—метод номінальної групи.
Для етапу ухвалення і реалізації рішень таким критерієм може виступити коефіцієнт виконання поставлених цілей на основі ухваленого і реалізованого рішення. В цілях більш точної оцінки можуть бути введені різні поправки враховують, наприклад, кількість коректуючи дій в процесі реалізації первинного рішення.
Розрахунок оцінки ефективності інформаційного забезпечення управлінської діяльності доцільно побудувати на основі двох показників: економічного ефекту від інформації і вартості її придбання.
Необхідно відзначити, що приватні оцінки ефективності технологічних етапів також можуть розраховуватися на основі средневзвешенной величини, оскільки самі етапи у свою чергу є складними об'єктами. Математичну вагу приватних оцінок ефективності необхідно виробляти для кожного конкретного підприємства. Це обумовлено різною значущістю тих або інших приватних оцінок в різних сферах діяльності: для фінансових і страхових компаній особливу значущість має інформаційне забезпечення, для виробничих фірм з тривалим процесом реалізації ухвалених рішень на перший план виходить оцінка ефективності саме цього технологічного етапу і т.п. До визначення значущості приватних оцінок краще привертати експертів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить