Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Підхід вірогідності, варіація, дисперсія і стандартне відхилення

Підхід вірогідності, варіація, дисперсія і стандартне відхилення
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Підхід вірогідності, варіація, дисперсія і стандартне відхилення

Як показує аналіз практики управлінської діяльності найефективнішими виявляються ті управлінські рішення, які розроблялися на основі підходу вірогідності до визначення ризику і вибору рішення.
Підхід вірогідності може бути реалізований в рамках статистичного і експертного методів оцінки ризиків. В першому випадку підхід вірогідності ґрунтується на наявності інформації про ситуації ухвалення рішень, що повторюються, і наявності статистичних даних про їх розвиток і результати. В другому випадку аналогічній обробці піддаються експертні оцінки можливого розвитку ситуації, одержані в результаті опиту експертної групи.
Суть підходу вірогідності до управління ризиком полягає у вивченні статистики результатів, що мали місце в аналогічних ситуаціях, або припущень групи експертів про можливі результати оцінюваної управлінської ситуації. Основними інструментами підходу вірогідності є варіація, дисперсія і середнє квадратичне відхилення.
Варіація – ця зміна (коливається) кількісних значень показників одного об'єкту при розгляді різних варіантів реалізації проекту. Однією з характеристик варіації ознаки є дисперсія, тобто міра відхилення фактичного значення ознаки від його середнього значення. При цьому, середнє значення слід розраховувати як суму творів фактичних значень досліджуваної ознаки на вірогідність їх появи.
Природно, що чим вище міра відхилення фактичних значень ознаки від його середнього значення, тим вище рівень ризику. Як кількісна характеристика рівня ризику прийнято використовувати середнє квадратичне відхилення, яке математично представляє корінь квадратний з дисперсії.
Розглянутий вище матеріал дозволяє сформулювати деякі принципи вибору управлінських рішень в ситуаціях ризику. До них слід віднести:
1) відмова від спонтанного ухвалення рішень;
2) відповідність допустимому рівню ризику;
3) достатність інформаційного забезпечення управлінського рішення;
4) забезпечення зі ставності показників оцінюваних управлінських рішень;
5) виділення пріоритетних критеріїв оцінки різних проектів;
6) забезпечення збалансованості реалізованих підприємством (організацією) проектів по життєвих циклах і прибутковості;
7) забезпечення взаємозв'язку схвалюваного рішення з реалізованими на підприємстві проектами.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить