Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Підходи до формування критеріїв

Підходи до формування критеріїв
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Підходи до формування критеріїв

Існують різні підходи до формування критеріїв. Залежно від числа параметрів оптимізації в критерії говорять про монокритерійну і поликритериальной (векторної) постановку управлінських задач. При монокритерійній постановці задач оптимізують (максимізували або мінімізують) один з параметрів ефекту. При поликритериальной постановці здійснюється оптимізація ряду параметрів ефекту.
Існують три основні підходи (методу) до формування критеріїв.
Єство першого методу полягає в переході від векторної форми критерію до одновимірної лінійної, так звані прийоми лінеаризації критеріїв. Серед них найбільш відомі аддитивні, мультиплікативні критерії і індекси.
Аддитивні критерії формуються шляхом розподілу твору приватних показників ефекту li  на gi (коефіцієнт значущості i-го параметра) на число показників ефекту. Причому, i=1, 2 ., n; g1+g2+.+gn=1.
Мультиплікативний критерій одержують шляхом множення приватних показників ефекту li  на gi – коефіцієнт значущості i-го параметра. Проте необхідно підкреслити недолік даного типу критеріїв. Він полягає в тому, що мається на увазі можливість компенсації недоліку одних якостей за рахунок надлишку інших. В теоретичному плані це невірно, оскільки різні якості системи незрівнянні між собою. В реальному житті такий підхід може привести до важких наслідків. Крім того, коефіцієнти значущості визначаються експертним методом, що знижує об'єктивність оцінки.                                                              
Другий підхід до формування критеріїв полягає в тому, що частину параметрів ефекту, які необхідно збільшити, відносять до чисельника, а частину параметрів, які потрібно зменшити, відносять до знаменника
Головним недоліком цього підходу є те, що при незначній величині чисельника можна забезпечити велике значення критерію, зменшуючи знаменник. Тому критерії даного типу використовують із застосуванням обмежень або на величину критерію, або чисельника, або знаменника. Найвідомішим критерієм цього типу є критерій "эффект / затраты".
Третій підхід полягає в тому, що один з параметрів ефекту максимізували або мінімізують, а на інші накладають обмеження. На практиці застосовуються наступні варіанти критерію:
1)  максимізація прибутку при заданих обмеженнях на об'єм витрат і рівень ризику;
2)  мінімізація об'єму витрат при заданих обмеженнях на прибуток і рівень ризику;
3)  мінімізація рівня ризику при заданих обмеженнях на прибуток і об'єм витрат.

При оптимізації і аналізі якості багатокритерної системи використовують і інші принципи, наприклад:
Принцип Паретто, відповідно до якого оптимізація системи проводиться, до тих пір, поки поліпшуються всі параметри ефекту;
Принцип фон Неймана – Моргенштерна, відповідно до якого хорошого рішення вважається рішення, що дозволяє забезпечити зовнішню і внутрішню стійкість параметрів ефективності. Основні положення концепції Неймана-Моргенштерна опубліковані в 1944 р. в роботі “Теорія ігор і економічна поведінка”.
Після того, як сформовані цілі, що стоять перед організацією, і критерії, що дозволяють оцінити ступінь їх досягнення, необхідно визначити задачі, рішення яких дозволить організації реалізувати поставлені цілі. Особливу роль як при визначенні цілей, так і при визначенні задач і завдань по реалізації поставлених цілей грає ресурсне забезпечення.
Під ресурсами прийнято розуміти матеріали, технології, персонал, інформацію, а так само ділові зв'язки, положення на ринку і т.п., тобто все те, що може бути задіяне і сприяти досягненню поставлених цілей.
Таким чином, чітке визначення цілей є невід'ємним елементом процесу управління. При цьому, велике значення має визначення пріоритетності цілей. Досвід показує, що в реальній управлінській діяльності доводиться здійснювати вибір альтернативних дій, їх аналіз і вибір оптимального варіанту, оскільки не можна невиправдано розпиляти сили і ресурси, які обмежені при функціонуванні в умовах економіки ринкового типу.


 

You have no rights to post comments