Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Поняття вибору мети

Поняття вибору мети
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 Поняття  вибору мети

Вибір мети в процесі вироблення і ухвалення управлінських рішень є одним з найвідповідальніших і визначаючих елементів всієї системи управління (менеджменту) і другим серед основних етапів розробки управлінських рішень.
Що ж таке мета? Існують різні визначення цього поняття. Розглянемо деякі з них.
Мета є тим стрижнем, навкруги якого формується управлінська діяльність.
Мета – це ідеальний образ бажаного, можливого і необхідного стану керованої системи.
Мета визначає бажаний стан об'єкту. Мета указує загальний "напрям", в якому ми повинні рухатися для досягнення кращого результату.
Мета описує бажаний кінцевий результат діяльності. Вона виділяє ядро, головні характеристики проблемної ситуації і описує новий, стійкий стан управлінського процесу.
Цілі – це конкретні кінцеві стани або шукані результати, яких хотіла б досягти група, працюючи разом.
Даний перелік різних визначень поняття "мета" можна продовжити. Проте і приведених вище визначень достатньо, щоб виділити те загальне, що міститься в них і найбільш адекватно характеризує мету.
Мета – цей стан об'єкту управління, досягнення якого прагне організація, тобто під метою слід розуміти ідеальний результат діяльності в майбутньому. Мета визначає те, ради чого створюють систему. При цьому мета завжди лежить поза системою. Вона відображає реакцію середовища на систему. Якість мети визначає успіх або невдачу ухваленого рішення.
Формулювання цілей – процес дуже складний. Формальних методів синтезу цілей не існує. Процес формулювання цілей носить евристичний характер. Наприклад, для комерційних організацій основною метою є максимізація прибутку.


 

You have no rights to post comments